Thanh tra trách nhiệm bộ trưởng, chủ tịch tỉnh

author 07:21 11/01/2014

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra 2013 và triển khai nhiệm vụ 2014 của ngành thanh tra diễn ra ở Hà Nội.Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu cần tập trung thanh tra trách nhiệm của bộ trưởng, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, các chương trình, mục tiêu quốc gia... Ngành thanh tra cần chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra một cách khoa học, nội dung thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, đặc biệt các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như: đầu tư xây dựng, đất đai, thu ngân sách, mua sắm công...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo tại Hội nghị


Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu cần tập trung thanh tra trách nhiệm của bộ trưởng, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, các chương trình, mục tiêu quốc gia... Ngành thanh tra cần chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra một cách khoa học, nội dung thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, đặc biệt các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như: đầu tư xây dựng, đất đai, thu ngân sách, mua sắm công...

Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ hướng vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật, đồng thời có kiến nghị Chính phủ sửa đổi những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý và cơ chế, chính sách... Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu trong năm 2014 Thanh tra Chính phủ cần phối hợp tốt với các bộ ngành, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp kéo dài, tránh để tình trạng người dân khiếu nại vượt cấp, hạn chế tối đa việc phát sinh “điểm nóng”, gây mất trật tự, an ninh. Trong năm 2014, ngoài kế hoạch, chương trình đã được phê duyệt, Thanh tra Chính phủ khẳng định các cấp, các ngành thanh tra sẽ tiến hành biện pháp thanh tra đột xuất. Các nội dung thanh tra chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực quan trọng như tài chính, ngân sách, ngân hàng, chứng khoán, quản lý tài sản công, xuất nhập khẩu, quản lý, sử dụng đất đai, nhà ở..

Theo Tuổi Trẻ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang