Cổng thông tin

Tháo gỡ rào cản kỹ thuật

Nhiều địa phương chi sai tiền đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ

Nhiều địa phương chi sai tiền đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ

(VietQ.vn) - Có nhiều địa phương đã dành ưu tiên nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ (KH&CN) sai mục đích, đối tượng làm tốn tiền và kết quả mang lại không cao.

Tin mới Tháo gỡ rào cản kỹ thuật 24h

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang