Thế nào là tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật?

author 12:57 14/07/2016

(VietQ.vn) - Quy định về tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật đã được nêu rất rõ trong Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Sự kiện: Quy chuẩn Việt Nam

Hỏi: Xin quý báo có thể giải thích cho tôi biết thế nào là tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật?

nguyenthao@gmail.com

Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật

Đáp: + Điều 11 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH 11 quy định:

- Tiêu chuẩn cơ sở, ký hiệu là TCCS: là tiêu chuẩn do các tổ chức xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở.

- Tiêu chuẩn quốc gia, ký hiệu là TCVN: do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia và công bố tiêu chuẩn quốc gia.

+ Điều 26 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH 11 quy định:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, ký hiệu là QCVN: do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tổ chức xây dựng và ban hành trong phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công quản lý (Bộ khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định dự thảo quy chuẩn trước khi ban hành)

- Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, ký hiệu là QCĐP: do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng và ban hành để áp dụng trong phạm vi quản lý của địa phương đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình đặc thù của địa phương và yêu cầu cụ thể về môi trường cho phù hợp với đặc điểm về địa lý, khí hậu, thuỷ văn, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quy chuẩn kỹ thuật địa phương được ban hành sau khi được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được phân công quản lý.

Chuyên mục có sự phối hợp với Vụ Tiêu chuẩn – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

(Mọi thông tin về lĩnh vực Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng độc giả quan tâm, xin gửi câu hỏi về địa chỉ email: hoidap@vietq.vn)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang