Thi ĐH 2014: Ai được ưu tiên?

author 06:35 23/06/2014

Thi ĐH ai được ưu tiên? Theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Quang Sơn (Nghệ An) thuộc đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên do hiện nay ông Sơn là cán bộ xã hưởng lương từ ngân sách Nhà nước nên không được hưởng chế độ trợ cấp một lần.

Sự kiện:

Theo Thông tư số 06/2014/TT-BGDĐT ngày 11/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì con của người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc được hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng và hồ sơ ưu tiên phải có Quyết định hưởng trợ cấp một lần.

Ông Sơn hỏi, trường hợp ông không được hưởng trợ cấp một lần thì con của ông có thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi trong tuyển sinh đại học, cao đẳng không? Nếu được thì ông phải thực hiện thủ tục gì?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời ông Sơn như sau:

Thông tư số 06/2014/TT-BGDĐT ngày 11/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy quy định, con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, được ưu tiên trong tuyển sinh, đã được quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo quy định, để được hưởng chế độ ưu tiên, bản thân người được hưởng phải xuất trình được giấy tờ công nhận, mà ở đây là Quyết định trợ cấp một lần của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Nếu chưa được hưởng trợ cấp, ông Sơn cần liên hệ trực tiếp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn.

Theo Chinhphu.vn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang