Thông tin mới nhất về lãi suất ngân hàng VPBank

author 06:20 10/11/2019

(VietQ.vn) - Theo thông tin từ VPBank, trong tháng 11, lãi suất tiền gửi kì hạn 6 tháng đã được nhà băng này điều chỉnh giảm nhẹ 0,1 điểm % xuống còn 7,2% - 7,5%/năm tuỳ theo số tiền gửi.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm thường tại quầy kì hạn 6 tháng dao động từ 7,2% - 7,5%/năm tuỳ theo số tiền gửi thay vì mức 7,3% - 7,6%/năm trước đó.

Theo biểu lãi suất được khảo sát tại thời điểm hiện tại, lãi suất tiền gửi có kì hạn ngắn từ 1- 3 tuần là 1%/năm; lãi suất kì hạn 1 - 2 tháng là 5,2% - 5,5%/năm; kì hạn 3- 5 tháng là 5,3% - 5,5%/năm; kì hạn 7 - 8 tháng là 7% - 7,3%/năm; kì hạn 9 - 11 tháng là 7,1%- 7,4%/năm; kì hạn 12 - 13 tháng là 7,25% - 7.35%/năm....

Mức lãi suất cao nhất đối với hình thức gửi thông thường tại quầy là 8%/năm áp dụng với kì hạn 24 tháng với số tiền gửi từ 5 tỉ đồng trở lên. Đối với hình thức gửi tiết kiệm online, lãi suất nhỉnh cao hơn tại quầy 0,1 điểm %.

Bên cạnh đó, VPBank còn nhiều sản phẩm tiền gửi khác nhau như: Tiết kiệm an thịnh vượng, tiết kiệm phát lộc thịnh vượng, tiết kiệm bảo toàn thịnh vượng, tiết kiệm gửi góp Dream Savings, bảo toàn thịnh vượng, bảo chứng thấu chi,...

Mức lãi suất tiền gửi cao nhất tại VPBank xuất hiện tại sản phẩm tiết kiệm phát lộc thịnh vượng. Mức lãi cao nhất tại quầy là 8,4%/năm áp dụng với kì hạn 24 tháng và số tiền gửi từ 10 tỉ đồng trở lên.

Lãi suất các kì hạn từ 12 tháng trở lên ở sản phẩm này đều cao hơn lãi suất cùng kì hạn của hình thức tiết kiệm thường của VPBank khoảng 0,1 điểm %.

Thông tin mới nhất về lãi suất ngân hàng VPBank

 Thông tin mới nhất về lãi suất ngân hàng VPBank và ACB.

Với ngân hàng ACB, đối với kì hạn gửi 1 - 3 tuần, ACB áp dụng mức lãi suất chung 1%/năm cho tất cả các mức tiền gửi, khu vực gửi.

Ở các kì hạn từ 1 tháng đến 12 tháng, tại khu vực khách hàng ngoài TP.HCM, lãi suất áp dụng đối với kì hạn 1 tháng dao động từ 5,3 đến 5,5%/năm; kì hạn 2 tháng dao động từ 5,4% đến 5,5%; kì hạn 3 tháng là 5,5%/năm; kì hạn 6 tháng và 9 tháng từ 6,6% đến 6,9%/năm; kì hạn 12 tháng là 7% - 7,3%/năm.

Tại khu vực TP.HCM, mức lãi suất áp dụng cho các khoản tiền gửi kì hạn từ 1 đến 12 tháng thường thấp hơn so với các khu vực khác 0,1 - 0,2 điểm %. Tại các kì hạn từ 13 tháng trở lên, mức lãi suất áp dụng cho khu vực TP.HCM và ngoài TP.HCM là giống nhau.

Cụ thể, đối với tiền gửi kì hạn 13 tháng, với số tiền gửi dưới 10 tỉ đồng có cùng mức lãi suất là 7,1%/năm; từ trên 10 tỉ đồng đến dưới 30 tỉ đồng là 7,3%/năm; riêng số tiền gửi từ 30 tỉ đồng trở lên được áp dụng mức lãi suất là 7,6%/năm.

Tại kì hạn 15 tháng, ACB đang áp dụng mức lãi suất từ 7,6 đến 7,8%/năm. Các kì hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng đang cùng được huy động với mức lãi suất là từ 7,8 đến 8%/năm.

Mức lãi suất ngân hàng ACB cao nhất tại hình thức gửi tiết kiệm thường là 8%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 18 tháng trở lên và số tiền từ 5 tỉ đồng trở lên. Bên cạnh hình thức gửi tiết kiệm thông thường tại quầy, ACB còn triển khai một số hình thức gửi, sản phẩm tiết kiệm như: tiết kiệm phúc an lộc (cao hơn lãi suất thường 0,1 điểm %); tiết kiệm thiên thần nhỏ, an cư lập nghiệp; tiền gửi online, tiết kiệm lộc bảo toàn,...

Nam Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang