Thủ tục thay đổi giám đốc dự án như thế nào?

authorLan Ninh 19:44 26/10/2016

(VietQ.vn) - Công ty tôi là công ty của Hàn Quốc, thi công công trình dự án cấp thoát nước bằng nguồn vốn ODA, tôi xin hỏi thủ tục thay đổi giám đốc dự án?

Phan Đăng Bảng (Sơn La): Công ty tôi là công ty của Hàn Quốc, thi công công trình dự án cấp thoát nước bằng nguồn vốn ODA. Cơ quan quản lý hành chính là Tỉnh Sơn La. Vậy khi thay đổi Giám đốc dự án thì bên tôi phải chuẩn bị những giấy tờ gì và thủ tục như thế nào?

Thủ tục thay đổi giám đốc dự án như thế nào?

Thủ tục thay đổi giám đốc dự án.Ảnh minh họa

Luật sư trả lời: 

Theo quy định tại khoản 10 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013: "Doanh nghiệp dự án là doanh nghiệp do nhà đầu tư thành lập để thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư hoặc dự án đầu tư có sử dụng đất." Theo đó, doanh nghiệp dự án là một doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật để quản lý và thực hiện dự án trên cơ sở giấy chứng nhận đầu tư và hợp đồng dự án. Do đó, việc thay đổi giám đốc doanh nghiệp dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật doanh nghiệp về thay đổi giám đốc doanh nghiệp.

Theo thông tin mà bạn cung cấp, việc thực hiện dự án thi công công trình cấp thoát nước được thực hiện trên cơ sở hợp đồng PPP về xây dựng kết cấu hạ tầng giữa Nhà nước (nắm giữ nguồn vốn ODA) với doanh nghiệp dự án do công ty bạn thành lập (công ty Hàn Quốc). Do đó, doanh nghiệp dự án này được tổ chức theo hình thức công ty TNHH một thành viên, giám đốc dự án là người đại điện theo pháp luật của doanh nghiệp dự án.

21 đại lý của đa cấp Nhượng quyền Thương mại Thăng Long phải đóng cửa(VietQ.vn) - Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và công bố 21 đại lý của công ty TNHH Nhượng quyền Thương mại Thăng Long

Theo quy định của pháp luật Đầu tư hiện hành, thông tin về người đại diện không phải là một trong những nội dung của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 39 Luật Đầu tư. Do đó, khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp dự án, doanh nghiệp dự án phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp.

Theo quy định tại Điều 29 Luật Doanh nghiệp:

"Điều 29. Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

3. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.

4. Vốn điều lệ.

Việc thay đổi người đại diện sẽ dẫn đến những nội dung quy định tại khoản 3 Điều 29 thay đổi theo, cho nên doanh nghiệp dự án phải thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Doanh nghiệp. Thủ tục thực hiện việc thay đổi người đại diện như sau:

-Tiến hành họp hội đồng thành viên: Tại cuộc họp hội đồng thành viên phải có biên bản họp hội đồng thành viên và làm thủ tục cử người thay thế người đại diện theo pháp luật

-Gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Sơn La. Theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, nội dung thông báo bao gồm: Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế; các giấy tờ về nhân thân của người đại diện thay thế; Chữ ký của chủ tịch công ty hoặc chủ tịch hội đồng thành viên của doanh nghiệp dự án.

Khi nhận Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Doanh nghiệp, kể từ ngày có thay đổi về giám đốc dự án theo quyết định của chủ đầu tư, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (tức giám đốc dự án mới) phải có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung GCNĐK doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Người đại diện của doanh nghiệp dự án nộp 1 bộ hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Sơn La (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La).

Hồ sơ gồm:

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Biên bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

- Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

Luật sư Trịnh Anh Dũng

Văn phòng Luật sư Trịnh

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang