Thủ tục xin giấy phép website thương mại điện tử như thế nào?

author 06:17 26/04/2017

(VietQ.vn) - Có hai loại hình website thương mại điện tử đó là website thương mại điện tử bán hàng và website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

Sự kiện: Tư vấn pháp luật vietq

Độc giả Nguyễn Như Mai (Đà Nẵng): Tôi xin hỏi để xin giấy phép website thương mại điện tử cần những loại giấy tờ gì?

Thủ tục xin giấy phép website thương mại điện tử

Thủ tục xin giấy phép website thương mại điện tử. Ảnh minh họa 

Trả lời:

Theo Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý Website thương mại điện tử thì có hai loại hình website thương mại điện tử đó là: website thương mại điện tử bán hàng và website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

Cũng tại Điều 5 của thông tư này quy định về Trách nhiệm thực hiện thủ tục thông báo, đăng ký của thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử thì:

- Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng phải thông báo với Bộ Công Thương theo quy định tại Thông tư này.

- Thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải đăng ký với Bộ Công Thương theo tại Thông tư này.

Như vậy, ta sẽ chia ra thành hai trường hợp như sau:

Thứ nhất, đối với website thương mại điện tử bán hàng: Đối với loại website này thì bạn cần phải thông báo với Bộ Công Thương theo đúng quy trình quy định tại Điều 9 của Thông tư 47/2014/TT-BTC, có thể tóm gọn trong các bước như sau:

Bước 1:  Truy cập vào website http://online.gov.vn/HomePage.aspx để tiến hành đăng kí tài khoản đăng nhập hệ thống trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử

Bước 2: Cung cấp các thông tin về:

- Tên thương nhân, tổ chức, cá nhân;

- Số đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc số quyết định thành lập của tổ chức hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;

- Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;

- Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân;

- Các thông tin liên hệ.

Sau 03 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về việc đã đăng kí tài khoản đầy đủ hoặc là bị từ chối và yêu cầu bổ sung.

Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Thông báo website thương mại điện tử bán hàng và tiến hành khai báo thông tin theo mẫu. Và sau 03 ngày làm việc sẽ nhận được phản hồi của Bộ Công Thương về việc xác nhận thông tin khai báo đầy đủ, hợp lệ hoặc chưa đạt để yêu cầu bổ sung thông tin.

Hồ sơ và những yêu cầu đối với bếp ăn tập thể(VietQ.vn) - Đối với bếp ăn tập thể phải đáp ứng được yêu cầu theo Thông tư 47/2014/TT-BYT về hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Sau khi hoàn thành quy trình thông báo, Bộ Công Thương sẽ xác nhận thông báo và gửi cho thương nhân, tổ chức, cá nhân qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên website thương mại điện tử bán hàng, thể hiện thành biểu tượng đã thông báo.

Thứ hai, đối với website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử: Với loại website này thì bạn phải đăng ký tại Bộ Công Thương theo quy trình quy định tại Điều 15 của Thông tư 47/2014/TT-BCT, gồm các bước về đăng ký tài khoản hệ thống trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Lưu ý, các bước ở đây tương tự như đối với trường hợp thông báo website thương mại điện tử bán hàng, tuy nhiên bạn cần phải khai báo hồ sơ đăng ký và đính kèm hồ sơ đăng ký sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống. Hồ sơ đăng ký được quy định tại Điều 14 của thông tư, cụ thể:

“Điều 14. Hồ sơ đăng ký

1. Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (theo Mẫu TMĐT-1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).

2. Bản sao được chứng thực Quyết định thành lập (đối với tổ chức), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đối với thương nhân).

3. Đề án cung cấp dịch vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

4. Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các nội dung sau:

a) Các nội dung quy định tại Điều 38 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP;

b) Cơ chế xử lý, thời hạn xử lý khi nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

5. Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website đó.

6. Các điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website (nếu có).

Sau khi hoàn thành quy trình đăng ký thì Bộ Công Thương sẽ xác nhận đăng ký và gửi cho thương nhân, tổ chức qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, thể hiện thành biểu tượng đăng ký. Khi chọn biểu tượng này, người sử dụng được dẫn về phần thông tin đăng ký tương ứng của thương nhân, tổ chức tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Công ty Luật Việt Kim

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang