Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Kinh tế Việt Nam trên đà phục hồi

author 16:11 21/10/2013

Trong tổng số 15 chỉ tiêu Quốc hội đề ra trong kế hoạch năm 2013, có 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; 2 chỉ tiêu đạt xấp xỉ kế hoạch là: Tốc độ tăng trưởng GDP và tạo việc làm; 2 chỉ tiêu không đạt kế hoạch là tỷ lệ bội chi ngân sách Nhà nước so với GDP và tỷ lệ vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP…

Sáng 21/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trình bày trước Quốc hội Báo cáo Tình hình kinh tế, xã hội năm 2013, kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015 và nhiệm vụ năm 2014-2015. Theo báo cáo, trong tổng số 15 chỉ tiêu Quốc hội đề ra trong kế hoạch năm 2013, có 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; 2 chỉ tiêu đạt xấp xỉ kế hoạch là: Tốc độ tăng trưởng GDP và tạo việc làm; 2 chỉ tiêu không đạt kế hoạch là tỷ lệ bội chi ngân sách Nhà nước so với GDP và tỷ lệ vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP…

GDP cao hơn năm ngoái

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự giám sát có hiệu quả của Quốc hội, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, các nghị quyết của Chính phủ, tình hình kinh tế xã hội đã có những chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô tương đối ổn định, có mặt được tăng cường hơn. Lạm phát tiếp tục được kiềm chế, giá cả, thị trường khá ổn định. Lãi suất tín dụng giảm, tăng trưởng tín dụng đã có những chuyển biến khả quan. Thị trường ngoại hối và tỷ giá ngoại tệ tương đối ổn định. Cán cân thanh toán có kết dư, bảo đảm nguồn cung ngoại tệ.

Nền kinh tế đang trên đà phục hồi, các ngành, lĩnh vực đều đạt được những kết quả đáng khích lệ, tiếp tục tạo điều kiện tăng trưởng cho các tháng cuối năm 2013 và năm 2014. GDP cả năm 2013 tăng khoảng 5,4% so với năm 2012, đạt mục tiêu tổng quát đề ra là tăng trưởng cao hơn năm 2012 (5,25%). Sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo đã có những chuyển biến tuy còn nhiều khó khăn; ngành xây dựng có mức tăng trưởng cao gấp 2 lần so với năm trước.

Kinh tế phục hồi

Kinh tế Việt Nam dù còn khó khăn nhưng vẫn có nhiều điểm sáng

Sản xuất nông nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng ổn định. Lĩnh vực dịch vụ tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng cao hơn cùng kỳ và đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng GDP. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có cải thiện. Thu hút và giải ngân vốn ODA đạt khá, vốn FDI đăng ký và thực hiện cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2012. Xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao hơn kế hoạch đề ra; hoạt động nhập khẩu, nhất là nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ đầu tư và sản xuất kinh doanh được cải thiện; tỷ lệ nhập siêu thấp.

Các chính sách về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội tiếp tục được bảo đảm; đời sống của người dân, đặc biệt là những người nghèo, người dân tộc thiểu số, người mất việc làm, hộ gia đình bị thu hồi đất sản xuất được quan tâm. Các chính sách hỗ trợ cho vay mua nhà ở xã hội, nhà thương mại đối với người có thu nhập thấp đã được triển khai. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế mặc dù có cải thiện so với năm trước, nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra. Kinh tế vĩ mô chưa thực sự vững chắc. Hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Lạm phát tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tăng trở lại. Nợ xấu chưa được giải quyết cơ bản. Việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn.

Thị trường và sức mua tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn yếu. Thị trường chứng khoán phục hồi chậm. Thị trường bất động sản chưa có khả năng phục hồi trong ngắn hạn. Tiến độ thu ngân sách đạt thấp so với dự toán năm, ảnh hưởng đến cân đối của ngân sách các cấp. Khu vực công nghiệp tăng trưởng chậm lại. Sản xuất, xuất khẩu nông sản khó khăn do nhu cầu và giá trên thị trường thế giới giảm mạnh. Thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp. Tạo việc làm ước chỉ đạt xấp xỉ kế hoạch.

Tính bền vững của giảm nghèo thấp. Đời sống của một bộ phận dân cư còn khó khăn. Xây dựng nông thôn mới còn chậm, ngân sách Nhà nước còn hạn chế, chưa huy động được nhiều nguồn lực xã hội. Chất lượng giáo dục, đào tạo được cải thiện chưa thật rõ nét. Chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, khắc phục tình trạng bệnh viện quá tải còn hạn chế. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường còn nhiều bất cập. Các tệ nạn, tội phạm còn cao gây bức xúc trong nhân dân. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu, mục tiêu đề ra là ngăn chặn, từng bước đẩy lùi. An ninh chính trị vẫn còn tiềm ẩn những nhân tố có thể gây mất ổn định…

Thực hiện nghiêm chống tham nhũng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết: Mục tiêu tổng quát năm 2014-2015 là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; phục hồi tăng trưởng và nâng cao chất lượng hiệu quả sức mạnh cạnh tranh; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Bảo vệ tài nguyên, môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; cải thiện môi trường kinh doanh. Bảo đảm quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Năm 2014, tập trung cao cho ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; đồng thời tranh thủ thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phất đấu mức tăn trưởng cao hơn năm 2013.

Cùng với đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra các chỉ tiêu chủ yếu năm 2014-2015 là: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân khoảng 6%/năm. GDP bình quân đầu người khoảng 2.200 đến 2.300 USD vào năm 2015. Giá tiêu dùng tăng khoảng 7%/năm. Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 10%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bằng khoảng 31 đến 32%GDP. Giải quyết việc làm cho 3 đến 3,2 triệu lao động; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55% vào năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,5 đến 2%/năm, riêng các huyện nghèo giảm 4%. Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2015 đạt 42%.

Để thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra 9 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Đó là kiên định mục tiêu ổn dịnh kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Tiếp tục thực hiện các chính sách tiền tệ linh hoạt, chính sách tài khóa chặt chẽ. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm tăng trưởng hợp lý.

Đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế với việc đẩy mạnh thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế, các quy hoạch và đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực; có mục tiêu, kế hoạch cụ thể, bảo đảm tính đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và kịp thời rà soát bổ sung. Thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược về cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng. Phát triển văn hóa xã hội và bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thực hiện nghiêm pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường quốc phòng an ninh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế. Nhóm giải pháp thứ chín là tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội.

Kết thúc phần báo cáo của mình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Chúng ta đang phấn đấu để đạt kết quả cao nhất nhiệm vụ của năm 2013. Bước sang năm 2014, đất nước ta vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị phải cùng nhau chung sức chung lòng, quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2014, góp phần tích cực thực hiện Kế hoạch 5 năm 2011-2015. Chính phủ mong nhận được sự ủng hộ, giám sát của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và đồng chí, đồng bào”.

Theo QĐND

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang