Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Dự trữ ngoại hối cao kỷ lục

author 14:28 20/10/2015

(VietQ.vn) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 2015 và 5 năm 2011-2015, phương hướng hoạt động 5 năm 2016-2020 và báo cáo năm 2016 trước Quốc hội. Theo Thủ tướng: Cán cân thanh toán quốc tế thặng dư khá cao, dự trữ ngoại hối năm 2015 đạt mức cao nhất từ trước tới nay.

Sáng 20/10, Quốc hội chính thức khai mạc kỳ họp thứ 10, kỳ họp gần cuối của nhiệm kỳ 13. Ngay sau bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày báo cáo tình hình kinh tế xã hội 2015 và 5 năm 2011-2015, phương hướng hoạt động 5 năm 2016-2020 và báo cáo năm 2016.

Thủ tướng cho biết, tình hình kinh tế năm 2015 và 5 năm 2011 – 2015 khá ổn định, lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng CPI từ 18,13% năm 2011 xuống còn 2% năm 2015, thấp nhất trong 15 năm năm qua.

Trong khi đó, mặt bằng lãi suất giảm, năm 2015 chỉ bằng 40% so với năm 2011. Tăng trưởng tín dụng năm 2015 đạt khoảng 17%, cao nhất kể từ 2015. Thị trường ngoại hối cơ bản ổn định, niềm tin vào tiền đồng tăng lên, khắc phục một bước quan trọng tình trạng đô la hóa, vàng hóa.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Năm 2015, dự trữ ngoại hối cao kỷ lục

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng báo cáo tình hình KT-XH 2015. Ảnh: VTV

Kim ngạch nhập khẩu giai đoạn 2011-2015 tăng bình quân 15%/năm, xuất khẩu 18% mỗi năm, nhập siêu từ 10,2% năm 2011 xuống 3,6% năm 2015. Cán cân thanh toán quốc tế thặng dư khá cao, dự trữ ngoại hối năm 2015 đạt mức cao nhất từ trước tới nay.

Quản lý ngân sách được tăng cường. Thu từ dầu thô giảm mạnh nhưng do tăng cường thu nội địa nên thu ngân sách 2015 vẫn tăng 7,4% so với năm trước và 5 năm giai đoạn 2011-2015 gấp khoảng 2 lần so với giai đoạn trước.

Chi ngân sách gấp 2,17 lần, tăng chi cho con người, bảo đảm an sinh xã hội. Bội chi bình quân 5% GDP năm. Nợ công tập trung cho đầu tư phát triển. Hết năm 2015 nợ công khoảng 61,3%, GDP, trong đó nợ chính phủ 48,9%, trong giới hạn an toàn.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội gấp khoảng 1,8 lần so với 5 năm trước, bằng khoảng 31,2% GDP. Tăng trưởng GDP được phục hồi và khá cao vào những năm cuối của giai đoạn. Tăng trưởng  năm 2015 ước đạt 6,5%, cao nhất 5 năm quá và vượt kế hoạch đề ra. Bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt khoảng 5,9%.

GDP năm 2015 đạt khoảng 204 tỷ USD, bình quân 2.228 USD/người, tính theo sức mua ngang giá là trên 5.600 USD/người.

Chất lượng tăng trưởng nhiều mặt được nâng lên, tỷ trọng công nghiệp dịch vụ trong GDP tăng từ 79,42% năm 2010 lên 82,5% năm 2015, tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm từ 81% xuống 45%, chỉ số năng suất các yếu tố tổng hợp đạt 28,94%, năng suất lao động tăng 3,8%/năm, vốn đầu tư sử dụng hiệu quả hơn.

9 tháng 2015, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 28,5%, vốn đăng ký tăng 31,4% so với cùng kỳ 2014. Số doanh nghiệp đang hoạt động là 525.000, gấp hơn 1,5 lần so với cuối năm 2010.

Cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội chuyển dịch tích cực đầu tư công giảm từ 35,5% năm 2010 xuống 30% năm 2015, đầu tư dân cư và doanh nghiệp trong nước từ 36,1% lên 42%.

Về tái cơ cấu thị tường tài chính trọng tâm là NHTM, tập trung xử lý nợ xấu và cơ cấu lại NHTM yếu kém, các NHTM bằng các biện pháp chủ động tự xử lý nợ xấu là chủ yếu, đồng thời phát huy vai trò công ty quản lý tài sản VAMC tham gia xử lý nợ xấu và phát triển thị trường mua bán nợ

Tới tháng 9/2015 nợ xấu còn 2,9% so với 17,43% tại tháng 9/2012. Số lượng tổ chức tín dụng giảm 17 tổ chức, thanh khoản an toàn hệ thống được bảo đảm cung ứng vốn tốt hơn cho nền kinh tế và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Quy mô thị trường chứng khoán tăng, vốn hóa thị trường đạt 33% GDP và thị trường trái phiếu đạt 23% vào cuối 2015.

Ngoài ra, đã sắp xếp 465 doanh nghiệp Nhà nước, trong đó cổ phần hóa 353 doanh nghiệp, thoái vốn đầu tư ngoài ngành và bán bớt phần vốn tại các doanh nghiệp cổ phần hóa, thu về cao hơn giá trị sổ sách gấp 1,47 lần.

Về các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2015, Thủ tướng cho biết có 13 trên 14 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch, chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng không hoàn thành.

Giai đoạn 2011-2015, có 17 trên 26 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch. Trong các chỉ tiêu không vượt kế hoạch, có chỉ tiêu tăng trưởng GDP. Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh GDP năm 2014 - 2015 đã có sự phục hồi trở lại.

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang