Thương nhân kinh doanh xăng dầu và quy định mới nhất về TCVN ISO 9001 và ISO/TS 29001

author 07:32 10/02/2018

(VietQ.vn) - Thông tư số 15/2013/TT-BKHCN không bắt buộc hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) của thương nhân kinh doanh xăng dầu phải có Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 hoặc ISO/TS 29001.

Ngày 25/8/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN quy định về quản lý đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu (sau đây viết tắt là Thông tư 15).

Ngay sau đó, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũng đã ban hành văn bản số 562/TĐC-HCHQ hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Trong đó, có hướng dẫn cụ thể về việc xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 hoặc ISO/TS 29001 tại các tổ chức có mô hình đơn giản (lãnh đạo và trực tiếp bán lẻ xăng dầu).

Theo đó, việc xây dựng, áp dụng và duy trì các quy trình/ quy chế, thủ tục, tài liệu gồm các nội dung như: Chính sách chất lượng dạng văn bản thể hiện cam kết cung cấp cho khách hàng xăng dầu có đầy đủ số lượng và chất lượng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng; Quản lý mẫu (lấy mẫu, niêm phong mẫu, bàn giao mẫu và lưu mẫu xăng dầu phục vụ việc đối chứng khi có tranh chấp về chất lượng) và thực hiện quy chế kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về chất lượng, đo lường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Không bắt buộc thương nhân kinh doanh xăng dầu phải có Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 hoặc ISO/TSS 29001. Ảnh: báo Quảng Bình

Xây dựng kế hoạch và thực hiện định kỳ tự kiểm tra theo hướng dẫn tại Khoản 5 Mục I Công văn số 314/TĐC-ĐL về kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu; Lưu giữ hồ sơ thực hiện việc định kỳ tự kiểm tra, biên bản sửa chữa và giấy chứng nhận kiểm định cột đo xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ; Kiểm soát sự phù hợp của hệ thống bể chứa xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

Xử lý xăng dầu không phù hợp, Giải quyết khiếu nại, Kiểm soát hồ sơ (các hồ sơ cần lưu giữ), các tài liệu khác (nếu cần) dựa trên nhu cầu quản lý của tổ chức và do tổ chức tự quy định.

Về bằng chứng xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 hoặc ISO/TS 29001, Thông tư số 15/2013/TT-BKHCN không bắt buộc hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) của thương nhân kinh doanh xăng dầu phải được tổ chức chứng nhận đánh giá và cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 hoặc ISO/TS 29001. Thương nhân kinh doanh xăng dầu có thể chứng minh bằng việc tự tổ chức duy trì các quy trình/quy chế, thủ tục, tài liệu của mình phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của tiêu chuẩn áp dụng và các quy định về quản lý đo lường, chất lượng quy định tại Thông tư 15.

Trường hợp, thương nhân kinh doanh xăng dầu có Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 hoặc ISO/TSS 29001 do tổ chức chứng nhận cấp ( tổ chức chứng nhận là tổ chức đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định của pháp luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa) thì Giấy chứng nhận này có thể là bằng chứng chứng minh thương nhân kinh doanh xăng dầu đã xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL này.

Cũng theo quy định tại Thông tư 15/2015/TT-BKHCN thì từ 1/7/2018, cột đo xăng dầu phải có thiết bị in chứng từ bán hàng để cung cấp cho khách hàng. Chỉ có các cột đo xăng dầu sản xuất, nhập khẩu có thiết bị in chứng từ đã được phê duyệt mẫu và kiểm định mới được đưa vào sử dụng trong mua bán xăng dầu.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trần Văn Vinh, Thông tư 15/2015/TT-BKHCN không quy định cụ thể "phải gắn thiết bị in chứng từ cho mỗi cột đo xăng dầu" và cũng không quy định cụ thể "phải in chứng từ sau mỗi lần bơm xăng dầu cho khách hàng". Vì vậy, trường hợp có nhiều cột đo xăng dầu tại một địa điểm có thể sử dụng chung thiết bị in chứng từ cho nhiều cột đo xăng dầu nhưng không được gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Thống kê từ Vụ Đo lường - Tổng cục Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho thấy, tính đến ngày 30/1/2018 đã có 17 cơ sở sản xuất, nhập khẩu đã có hồ sơ đăng ký phê duyệt mẫu cột đo xăng dầu có chức năng in.

Trong trường hợp cửa hàng kinh doanh xăng dầu vi phạm quy định cột đo xăng dầu phải có thiết bị in chứng từ bán hàng thì sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định 119/2017/NĐ-CP.

Phong Lâm

Không bắt buộc phải kiểm định lại cột đo xăng dầu khi bán xăng E5(VietQ.vn) - Đây là khẳng định của ông Trần Văn Vinh - Tổng cục trưởng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc có hay không phải kiểm định lại cột đo xăng dầu sau khi chuyển đổi từ xăng Ron 92 sang xăng E5.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang