Tích cực triển khai nhiều Chương trình, Đề án đồng hành cùng doanh nghiệp đến giai đoạn 2030

author 07:11 31/07/2020

(VietQ.vn) - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ( Bộ KH&CN) đang triển khai tích cực các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thông qua hàng loạt Chương trình, đề án đến giai đoạn năm 2030.

 

Cùng với việc tiếp tục triển khai Chương trình năng suất chất lượng đến hết 2020, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội được tiếp tục hỗ trợ về nâng cao năng suất chất lượng nhờ Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn đến năm 2030. Bên cạnh đó, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đang nỗ lực triển khai một số đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có cùng mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp. 

 

Nhiều doanh nghiệp hưởng lợi từ các Chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp do Bộ KH&CN triển khai.

 

Theo ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN), thời gian qua Bộ KH&CN đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành các Chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và khả năng cạnh tranh. Điến hình như: Chương trình quốc gia Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 (QĐ 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010); Đề án “Triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” (Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ); Đề án “Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" (Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ).

Bên cạnh đó, theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP; Nghị quyết số 139/NQ-CP và Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được Bộ KH&CN giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, nhà khoa học và doanh nghiệp xây dựng dự thảo Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn đến năm 2030.

Theo Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh, Chương trình này sẽ tiếp tục tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và khả năng cạnh tranh trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, kết hợp ứng dụng tiến bộ khoa học, đổi mới công nghệ và phát triển sản phẩm trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Cụ thể, Chương trình sẽ thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn, sức khỏe, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, an toàn thông tin, và trách nhiệm xã hội; Thúc đẩy phong trào năng suất quốc gia và phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; Tăng cường năng lực của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc nắm bắt các cơ hội và tiếp cận với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo ông Linh, doanh nghiệp đóng vai trò chủ yếu trong việc nâng cao năng suất chất lượng. Nhà nước tạo nền tảng, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng. Cơ chế hỗ trợ của Nhà nước đảm bảo sự lan tỏa theo chiều rộng, hướng tới đối tượng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ; đồng thời, có những ưu tiên, đầu tư cho một số doanh nghiệp có tiềm lực, có hoạt động cải tiến tích cực để tạo ra các mô hình điểm, có tính đột phá trong việc triển khai các hoạt động cải tiến, nâng cao năng suất chất lượng; giúp minh chứng, từ đó tạo động lực lan tỏa cho các doanh nghiệp khác trong ngành, lĩnh vực và địa phương.

Chuyên gia Viện năng suất Việt Nam (VNPi) hướng dẫn tài liệu đào tạo triển khai áp dụng 5S đến Ban quản lý sản xuất các nhà máy tại cụm Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu 

Đánh giá sơ bộ về kết quả 10 năm triển khai Chương trình Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020, ông Linh nhấn mạnh, việc triển khai Chương trình, dự án năng suất chất lượng luôn bám sát mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ đã đề ra và đến nay các mục tiêu chủ yếu của Chương trình cơ bản được đáp ứng; nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp, người tiêu dùng về năng suất chất lượng đã được cải thiện rõ rệt.

Các doanh nghiệp được hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng thông qua áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý tiên tiến, mô hình, công cụ cải tiến giúp doanh nghiệp giảm thiểu các lãng phí trong quá trình sản xuất, tiết kiệm chi phí về nhân lực, thời gian, nguyên nhiên liệu, năng lượng; sắp xếp lại sản xuất, quản trị doanh nghiệp,... góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, chất lượng sản phẩm hàng hóa thỏa mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, cải thiện hình ảnh, thương hiệu và tính cạnh tranh qua đó khẳng định chỗ đứng của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước, đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu và tăng trưởng của nền kinh tế.

Triển khai Chương trình quốc gia năng suất chất lượng giai đoạn đến năm 2020 đã thực hiện nhiệm vụ bước đầu của Phong trào năng suất chất lượng của Việt Nam là nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức cho cộng đồng, doanh nghiệp, người tiêu dùng về năng suất và chất lượng; từng bước trang bị cơ sở hạ tầng cho hoạt động năng suất chất lượng, chuẩn bị cho “Giai đoạn Hành động” tiếp theo là đẩy mạnh hoạt động nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp theo diện rộng, và tập trung vào nâng cao năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp sản xuất, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chủ lực/trọng điểm của nền kinh tế; nâng cao NSCL ngành.

 

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và 3 nhóm mục tiêu trong điểm(VietQ.vn) - Chương trình quốc gia về NSCL giai đoạn tới sẽ hướng vào 03 nhóm mục tiêu trọng điểm, đó là: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL; Tăng cường hạ tầng chất lượng quốc gia; Góp phần tăng trưởng kinh tế.

Hà Thanh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang