Tiền Giang: Đề xuất phạt doanh nghiệp gần 34 triệu đồng vi phạm đo lường, chất lượng xăng dầu

author 06:43 05/05/2018

(VietQ.vn) - Đoàn thanh tra liên ngành Tiền Giang đề xuất xử phạt doanh nghiệp có sai phạm về đo lường, chất lượng xăng dầu số tiền gần 34 triệu đồng.

Thực hiện công văn số 3568/BKHCN-Ttra ngày 26/10/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) về việc phối hợp, chỉ đạo xử lý hành vi Kinh doanh xăng dầu trái pháp luật và công văn số 5350/UBND-KT ngày 08/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phối hợp xử lý hành vi Kinh doanh xăng dầu trái pháp luật, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tiền Giang (Chi cục TCĐLCL) đã phối hợp với Thanh tra Sở KH&CN, Chi cục Quản lý thị trường, Phòng cảnh sát kinh tế tổ chức và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường tại 19 Doanh nghiệp (DN) kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Kết quả kiểm tra cho thấy, về đo lường, 15/19 DN (chiếm tỉ lệ 78,95%) sử dụng 54 cột đo xăng dầu (CĐXD) phù hợp quy định về đo lường và 04/19 DN (chiếm tỉ lệ 21,05 %) sử dụng 04 cột đo xăng dầu không phù hợp quy định về đo lường. Cụ thể, kiểm tra sự phù hợp của phương tiện đo (cột đo xăng dầu) với quy định về thể hiện yêu cầu kỹ thuật đo lường cơ bản trên phương tiện đo hoặc trên nhãn hàng hóa, tài liệu kèm theo: 58/58 cột đo xăng dầu (chiếm tỉ lệ 100%) phù hợp quy định.

Kiểm tra sự phù hợp của CĐXD với quy định về phê duyệt mẫu, kiểm định theo quy định: 58/58 CĐXD (chiếm tỉ lệ 100%) phù hợp quy định; Kiểm tra sai số của kết quả phép đo so với giới hạn sai số cho phép: 54/58 CĐXD (chiếm tỉ lệ 93,10%) phù hợp quy định và 04/58 CĐXD (chiếm tỉ lệ 6,90%) không phù hợp quy định (sai số phép đo vượt quá sai số cho phép).

Cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang vừa tiến hành thanh tra việc thực hiện quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng dầu tại 19 DN trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Vietnam Finance 

Về chất lượng, 17/19 DN (chiếm tỉ lệ 89,47%) kinh doanh xăng dầu có chất lượng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và 02/19 DN (chiếm tỉ lệ 10,53%) Kinh doanh xăng dầu có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 1:2015/BKHCN và sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN).

Cụ thể, kiểm tra việc công bố chủng loại nhiên liệu theo quy định: 58/58 CĐXD (chiếm tỉ lệ 100%) công bố chủng loại nhiên liệu phù hợp quy định. Kiểm tra sự phù hợp của hàng hóa xăng, dầu với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (lấy mẫu thử nghiệm đánh giá chất lượng): Chi cục đã lấy 09 mẫu xăng dầu gửi thử nghiệm đánh giá chất lượng (05 mẫu xăng RON95-III; 02 mẫu xăng RON95-II; 02 mẫu DO 0,05S). Kết quả 05 mẫu xăng RON95-III và 02 mẫu DO 0,05S phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; 02 mẫu xăng RON95-II không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Sau khi có kết quả kiểm tra, Đoàn thanh tra đã tham mưu cho Chi cục TCĐLCL Tiền Giang ban hành 04 Thông báo tạm dừng hoạt động đo lường không phù hợp đối với 04 cơ sở kinh doanh xăng dầu (sử dụng cột đo xăng dầu có sai số phép đo không phù hợp quy định) và 02 Thông báo tạm dừng lưu thông hàng hóa đối với 02 mẫu xăng RON95-II không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của 02 doanh nghiệp; lập 01 biên bản vi phạm hành chính về đo lường và 01 biên bản vi phạm hành chính về chất lượng; đề nghị Chi cục trưởng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền nộp phạt là 33.992.550 đồng.

Kết luận của Đoàn thanh tra cho thấy, phần lớn các doanh nghiệp Kinh doanh xăng, dầu đều thực hiện tốt các quy định pháp luật về đo lường và chất lượng. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp còn chủ quan, chưa quan tâm nhiều đến việc xây dựng kế hoạch định kỳ tự kiểm tra phương tiện đo, chưa xây dựng, áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia quy định tại Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

Do vậy, trong thời gian tới Chi cục tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu, chú trọng kiểm tra và nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện các nội dung như: Bảo đảm điều kiện theo quy định để người có quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo, lượng hàng hóa, dịch vụ và việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng và theo quy định của pháp luật.

Phong Lâm

Giải đáp thắc mắc về quy định gắn thiết bị in chứng từ xăng dầu(VietQ.vn) - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) vừa giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp về quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang