Tiền Giang: Dự kiến ít nhất 2 doanh nghiệp tham gia GTCLQG

author 14:17 19/02/2017

(VietQ.vn) - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang cho biết, dự kiến năm 2017 sẽ có ít nhất 2 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia và đạt GTCLQG.

Sự kiện: Chào mừng GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

Theo Sở Khoa Học và Công Nghệ Tiền Giang, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) được thiết lập, triển khai trên cơ sở chấp nhận mô hình và 7 tiêu chí của Giải thưởng Malcolm Baldrige (MBA) - Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của Hoa Kỳ, đã được nhiều nước trên thế giới coi là mô hình chuẩn để nghiên cứu, học tập và xây dựng thành giải thưởng chất lượng quốc gia của mình.

GTCLQG nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) do Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương (APQO) thiết lập.

GTCLQG do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định trao tặng hàng năm cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, Kinh doanh và dịch vụ - đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật: Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số: 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007; Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Thông tư 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) quy định về GTCLQG và Thông tư số 07/2012/TT-BKHCN ngày 02/4/2012 của Bộ KH&CN sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ KH&CN quy định về GTCLQG.

GTCLQG không những là hình thức tôn vinh khen thưởng ở cấp quốc gia của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ mà còn là công cụ hữu hiệu giúp các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam - nhất là các tổ chức, doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận với mô hình quản trị tiên tiến trên thế giới, tự hoàn thiện mình, nâng cao chất lượng sản phẩm, trình độ quản lý, uy tín và lòng tin đối với khách hàng, từ đó có sự đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, xã hội của đất nước.

Đây là cơ hội giúp các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập trên thị trường trong nước và quốc tế. Quá trình tham dự GTCLQG sẽ giúp các tổ chức, doanh nghiệp có cơ hội học hỏi, đánh giá và cải tiến toàn bộ hoạt động của mình để điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Các tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG sẽ được phép quảng bá, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về tổ chức, doanh nghiệp mình; được sử dụng biểu trưng của GTCLQG trên ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp. Qua 18 năm tham dự (từ năm 1998 đến năm 2016), Tiền Giang có 16 lượt doanh nghiệp đạt 38 GTCLQG - trong đó có 01 Giải vàng Chất lượng Quốc gia.

Về điều kiện tham gia GTCLQG: tất cả các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất và kinh doanh, dịch vụ (không phân biệt thành phần kinh tế và quy mô) liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng tính đến thời điểm tham dự; thực hiện đầy đủ trách nhiệm về bảo vệ môi trường, thuế và bảo hiểm xã hội.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang có văn bản trình UBND tỉnh về việc đề xuất các tổ chức, doanh nghiệp tham gia GTCLQG năm 2017. Dự kiến năm 2017 sẽ có ít nhất 2 doanh nghiệp tham gia GTCLQG có hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng quốc gia xét.

Đức Huy

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang