Tiền làm ra từ các đề tài nghiên cứu chia ra sao?

author 06:24 06/09/2013

(VietQ.vn) – Tác giả đề tài nghiên cứu được tối thiểu 30% lợi nhuận sau thuế. Người môi giới được 10%.

Bộ KHCN đang lấy ý kiến người dân về Dự thảo Nghị định hướng dẫn luật KHCN sửa đổi. Trong đó, phần phân chia lợi nhuận sau khi thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu được coi là “đòn bẩy” khuyến khích doanh nghiệp và các viện tăng cường đổi mới, sáng tạo.

Theo dự thảo, lợi nhuận sau thuế thu được từ việc sử dụng, chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước được phân chia: Tác giả tuân theo thỏa thuận giữa các bên nhưng tối thiểu là 30%; phần chia cho người môi giới (nếu có) tuân theo thỏa thuận giữa các bên nhưng không quá 10%.

Với Nghị định này, những nhà khoa học có các sản phẩm bán được ra thị trường sẽ có thu nhập tốt.
Với Nghị định này, những nhà khoa học có các sản phẩm bán được ra thị trường sẽ được cải thiện thu nhập

Sau khi phân chia cho tác giả và người môi giới (nếu có), phần lợi nhuận còn lại được quy định như sau: trường hợp được giao quyền sở hữu thì 50% dành cho đầu tư nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, 50% dành cho quỹ phúc lợi, khen thưởng của tổ chức; trường hợp được giao quyền sử dụng thì phải trả lại cho đại diện chủ sở hữu nhà nước theo thỏa thuận giữa các bên nhưng không quá 10%.

Sau khi phân chia cho tác giả, người môi giới (nếu có) và cho đại diện chủ sở hữu nhà nước thì phần còn lại được dành 50% cho đầu tư nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, 50% cho quỹ phúc lợi, khen thưởng của tổ chức.

Trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tiến hành hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thành công nghệ để thương mại hóa hoặc để đăng ký bảo hộ sáng chế thì phải được sự đồng ý của chủ sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Việc phân chia lợi nhuận thu được từ việc thương mại hóa quy định tại Khoản này phải được thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức, cá nhân đó với chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu nhà nước kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phù hợp với mức độ đóng góp của từng bên. 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ khi sử dụng, chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Thu Hương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang