video hot

[Video] Tiếp tục phát huy vai trò 'nhạc trưởng' của TCĐLCL

15:22 20/01/2018

Vietq.vn - Năm 2017, ngành TCĐLCL đã có nhiều thắng lợi trên cả ba mặt trận, đặc biệt một kết quả nổi bật là đã triển khai thành công Nghị quyết 19 của Chính phủ, chuyển hoạt động kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Tại Hội nghị Tổng kết ngành TCĐLCL, Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Tổng cục, Bộ trưởng cũng lưu ý ngành cần triển khai mạnh mẽ và quyết liệt vào cuộc thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

video liên quan

Cảnh báo

Khoa học công nghệ

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang