Tiêu chuẩn sản xuất chất phụ gia cho sản phẩm nhựa

author 06:28 24/08/2020

(VietQ.vn) - Ủy ban quốc tế của ASTM về công nghệ sản xuất phụ gia (F42) đang phát triển một hướng dẫn tiêu chuẩn để thử nghiệm cơ học các loại nhựa được sản xuất có chứa phụ gia (WK66029). Hướng dẫn nhằm mục đích kết hợp những gì đã được kiểm chứng về sửa đổi thử nghiệm cơ học, giải thích kết quả và xác nhận phương pháp thử nghiệm đối với các bộ phận polymer được sản xuất phụ gia.

Tiêu chuẩn này là một dự án của Trung tâm Sản xuất Phụ gia Quốc tế của ASTM, do Viện Nghiên cứu Hàng không Quốc gia (NIAR) của Đại học Quốc gia Wichita dẫn dắt nhằm thúc đẩy Nghiên cứu và Phát triển (R&D), tiêu chuẩn hóa, đổi mới trong sản xuất phụ gia.

Trong WSU-NIAR, Trung tâm Hiệu suất Vật liệu Tiên tiến (NCAMP) đang phát triển dữ liệu tài sản vật liệu và báo cáo phân tích thống kê cho các vật liệu được sản xuất bổ sung dựa trên đầu vào từ các ban chỉ đạo ngành và ban đánh giá chính phủ.

Dựa trên kinh nghiệm rút ra qua chương trình kiểm định chất phụ gia đầu tiên theo quy trình NCAMP (ULTEM 9085), NIAR đang thực hiện nghiên cứu vòng tròn để hiểu rõ hơn phương pháp và hình học thay thế đặc trưng hơn cho các mẫu được sản xuất phụ gia. Nghiên cứu này nhằm mục đích thúc đẩy sự đồng thuận giữa nhiều ủy ban của ASTM (F42 & D20) và đưa ra hướng dẫn được chấp nhận rộng rãi cho ngành công nghiệp AM.

John Tomblin - Giám đốc điều hành NIAR cho biết, NIAR có kinh nghiệm cần thiết để thúc đẩy các nỗ lực kiểm định chất lượng vật liệu vào các tiêu chuẩn công nghiệp áp dụng cho hệ thống vật liệu và công nghệ liền kề, như sản xuất phụ gia. Nghiên cứu vòng tròn là bước tiếp theo để mở rộng công việc được hoàn thành bởi chương trình định tính.

Các đối tác như thành viên quốc tế của ASTM, ông Chul Y. Park - thành viên liên kết kỹ thuật tại Boeing lưu ý rằng, trong nỗ lực nội bộ của Boeing để phát triển công nghệ sản xuất phụ gia, nhóm của ông nhận thấy rằng phương pháp hoạt động tốt cho vật liệu truyền thống và phương pháp sản xuất hiện tại có thể không tối ưu cho phụ gia. 

Ông cho rằng, công ty Boeing có lịch sử làm việc lâu dài với các bên liên quan trong ngành thuộc nhiều tổ chức phát triển tiêu chuẩn, vì họ tin vào việc chia sẻ kiến ​​thức chung thông qua các tiêu chuẩn ngành. Đối với phương pháp thử nghiệm cơ học cho AM dựa trên polymer, họ đã phối hợp với các bên liên quan của tổ chức phát triển tiêu chuẩn khác nhau, bao gồm cả ASTM Quốc tế để chia sẻ các vấn đề và giải pháp đề xuất của Boeing cho các vấn đề đó.

Boeing cũng như các đối tác công nghiệp khác đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy những thay đổi cần thiết này trong việc mô tả đặc tính của vật liệu phụ gia bằng cách chia sẻ các mô hình và bản vẽ của cái được gọi là thiết kế phiếu giảm giá thay thế căng thẳng được đánh giá bởi chương trình vòng tròn NIAR. Người vận hành máy móc, nhà sản xuất máy in, nhà cung cấp vật liệu, phòng thử nghiệm, người áp dụng công nghệ, người nắm giữ chứng nhận loại và nhà quản lý chứng chỉ đều có thể tìm thấy hướng dẫn mới hữu ích.

Hà My

Các công nghệ tiên tiến mở rộng việc sử dụng bản sao kỹ thuật số(VietQ.vn) - Trong thời kỳ thử thách và thường xuyên phá vỡ, các nhà sản xuất đang dựa vào các công nghệ tiên tiến để cung cấp cho nhu cầu thị trường toàn cầu.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang