Giao lưu trực tuyến

Tọa đàm trực tuyến: GTCLQG giúp DN nâng cao cạnh tranh, hội nhập quốc tế

10:19 28/04/2018

Vietq.vn Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập quốc tế tích cực và sâu rộng, yếu tố năng suất và chất lượng hết sức quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp cũng như nền kinh tế. GTCLQG đã khuyến khích được các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ thuộc mọi thành phần kinh tế, đẩy mạnh hệ thống quản lý chất lượng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.

 

Doãn Trung - Việt Hà - Đăng Duy

 

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang