Tổng cục TCĐLCL đã khẳng định đậm nét vai trò đầu ngành phục vụ người dân và doanh nghiệp

author 07:10 10/07/2017

(VietQ.vn) - Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh, qua 55 năm xây dựng, phát triển và nhất là trong 30 năm đổi mới, Tổng cục TCĐLCL đã có nhiều dấu ấn, lớn mạnh toàn diện.

Sự kiện: Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 55 năm hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đánh giá cao sự đóng góp của hoạt động TCĐCL và coi đây là mặt trận xung kích của lĩnh vực KH&CN, đóng góp trực tiếp cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh phát biểu tại Lễ kỷ niệm 55 năm hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và đón Huân chương Lao động hạng Nhất 

Ghi nhận từng mặt công tác, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đánh giá trong thời gian qua, công tác tham mưu xây dựng và ban hành cơ chế chính sách, hành lang pháp lý trong lĩnh vực TCĐLCL đã cơ bản đầy đủ, đồng bộ với 03 Luật chuyên ngành và nhiều Nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện.

"Trong quá trình phát triển của mình, Tổng cục TCĐLCL đã thực hiện tốt vai trò chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng, thẩm định và ban hành hơn 9.500 TCVN với mức độ hài hòa với quốc tế và khu vực đạt 47% và 650 QCVN. Đã chủ động trong việc điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với điều kiện thực tế của trong nước và quốc tế", Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết.

Thực tế hoạt động xây dựng cơ chế chính sách, thời gian qua cho thấy, Tổng cục đã bám sát các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về việc tập trung thực hiện Nghị quyết 19 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư 02/2017 thay thế Thông tư số 28/2012 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 132/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa. Đây là những văn bản có tác động quan trọng đến việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Về các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và dịch vụ công, Tổng cục đã xây dựng được một hệ thống tiêu chuẩn đo lường tiên tiến hiện đại được hình thành với 22 chuẩn đo lường Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và 33 phép đo (CMCs/CIPM) đã được quốc tế công nhận.

Đã thúc đẩy việc áp dụng hiệu quả các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9.000, ISO 14.000, ISO 22.000,… đối với hơn 500 cơ quan hành chính Nhà nước, hàng chục ngàn doanh nghiệp. Công tác quản lý chất lượng và đánh giá sự phù hợp đã được đẩy mạnh và đáp ứng đúng với chuẩn mực và tập quán quốc tế giúp xóa bỏ rào cản kỹ thuật trong thương mại.

Hoạt động hợp tác quốc tế đã đi vào chiều sâu, với việc là thành viên của 14 tổ chức quốc tế như Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế và khu vực ISO, Ủy ban Tư vấn của ASEAN về Tiêu chuẩn và Chất lượng (ACCSQ), Tiểu ban Tiêu chuẩn và Sự phù hợp của APEC, Tổ chức Đo lường Hợp pháp quốc tế OIML, Công ước Mét…) và hơn 30 nước trên thế giới và khu vực về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng và mã số, mã vạch. Và nhiều hoạt động liên quan khác cũng được tổ chức thực hiện tốt.

"Trong suốt quá trình phát triển đất nước thời gian qua và đặt trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế- xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, có thể khẳng định Tổng cục TCĐLCL cùng với hệ thống TCĐLCL cả nước đóng góp một vai trò vô cùng quan trọng, là công cụ đắc lực giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế- xã hội như: Đảm bảo sự công bằng trong các giao dịch thương mại trong xã hội; cung cấp các, hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp nắm bắt được những yêu cầu, chuẩn mực chất lượng của thị trường trong nước và quốc tế; áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa; vượt qua các rào cản kỹ thuật trong thương mại...", Bộ trưởng Chu Ngọc Anh khẳng định.

Bộ trưởng mong muốn trong thời gian tới, Tổng cục TCĐLCL tiếp tục đổi mới và hoàn thiện môi trường pháp lý, tăng cường hội nhập quốc tế để nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tính thống nhất trong hoạt động quản lý nhà nước về TCĐLCL. Qua đó, khẳng định đậm nét hơn vai trò của Ngành phục vụ quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đó cũng chính là thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 55 năm sát cánh cùng doanh nghiệp hội nhập(VietQ.vn) - Cùng với thế đi lên của đất nước, 55 năm qua, hoạt động TCĐLCL ngày càng đóng vai trò quan trọng, là công cụ hữu hiệu phục vụ hoạt động sản xuất, Kinh doanh của doanh nghiệp và yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội của đất nước.

Thanh Uyên

 

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận (0)

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang