Tổng kết Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011-2015

authorMinh Hà 17:13 29/04/2016

(VietQ.vn) - Chiều 29/4, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị tổng kết Chương trình Khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011- 2015.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Chiều 29/4, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị tổng kết Chương trình Khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011- 2015 “nghiên cứu khoa học phát triển văn hóa, con người và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực" - Chương trình mang mã số KX.03/11-15.

Tại Hội nghị, PGS.TS Mai Quỳnh Nam, Chủ nhiệm Chương trình KX.03/11-15 cho biết: 20/20 đề tài của chương trình đã hoàn thành các mục tiêu và nội dung nghiên cứu. Các đề tài có đủ và vượt các sản phẩm chuyên đề, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Tạo đàm khoa học, các bài đăng Tạp chí, sách chuyên khảo, tham gia đào tạo sau đại học,…Trong đó, 09 đề tài đã đánh giá, nghiệm thu cấp Nhà nước có 08 đề tài xếp loại khá, 01 đề tài đạt yêu cầu.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết KX.03/11-15.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết KX.03/11-15.

So với các Chương trình được thực hiện ở các giai đoạn trước đây, Chương trình KX03 giai đoạn 2011- 2015 đã triển khai được một hệ thống đề tài cân đối ở cả 3 lĩnh vực: nghiên cứu văn hóa, con người, và nguồn nhân lực. Trong đó, các hướng nghiên cứu như phát triển con người, quyền con người, an ninh con người, được Chương trình coi trọng và được thực hiện trong các đề tài nghiên cứu. Hương nghiên cứu nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao được đặt ra gắn với việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, một vấn đề rất quan trọng trong phát triển được Đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm.

Chương trình KX03 giai đoạn 2011- 2015 đã có tác động mạnh mẽ về kinh tế và xã hội. 100% số đề tài có kết quả đã được xuất bản thành sách hoặc được Nhà xuất bản xác nhận đã nhận bản thảo và sẽ xuất bản trong thời gian tới. 100% số đề tài có bài, công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học và công nghệ chuyên ngành có uy tín trong nước và quốc tế. 20/20 đề tài thuộc Chương trình thông qua việc chuyển giao kết quả nghiên cứu cho các cơ quan của Đảng và Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, các Học viện, cơ quan nghiên cứu, Trường đại học,..

Sách tham khảo và các bài, công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học và công nghệ chuyên ngành có uy tín trong nước và các bản kiến nghị, báo cáo tổng quan kết quả nghiên cứu của các đề tài thuộc Chương trình đã trực tiếp hoặc gián tiếp tác động tới kinh tế - xã hội. Đó là những căn cứ góp phần cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Có thể có kết quả góp phần giải quyết những vấn đề của thực tiễn, đổi mới và hoàn chỉnh cơ chế quản lý, chính sách ở Bộ, ngành, địa phương và cung cấp những luận giải cho việc nâng cao nhận thức lý luận và thực tiễn, đóng góp cho việc phát triển các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, có khả năng tạo tăng trưởng kinh tế và việc làm mới, đóng góp cho việc đưa ra các giải pháp giải quyết vấn đề của xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang