TP. Hồ Chí Minh xử lý 2.400 hồ sơ trực tuyến thuộc lĩnh vực TCĐLCL trong tháng 4

author 07:10 10/05/2020

(VietQ.vn) - Kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2020 của TP. Hồ Chí Minh đạt 96,5% trên tổng số hồ sơ được tiếp nhận

Sự kiện: Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Cổng dịch vụ công trực tuyến của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.Hồ Chí Minh. 

Thông tin từ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP. Hồ Chí Minh cho hay, 18 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Chi cục đã được công bố theo Quyết định số 239/QĐ-TĐC ngày 22 tháng 5 năm 2019 về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Trong đó, có 13 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa, đăng trên trang thông tin điện tử của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, website Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết là 2.487 hồ sơ, trong đó có 2.400 hồ sơ trực tuyến (chiếm 96,5% trên tổng số hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết).

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 100%: 2.487 hồ sơ giải quyết/2.487 hồ sơ tiếp nhận.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP. Hồ Chí MInh hiện đã triển khai công tác lấy ý kiến 129 cá nhân, tổ chức đánh giá đối với công tác tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa, đạt 100% ý kiến hài lòng khi khảo sát đánh giá đối với việc giải quyết thủ tục hành chính (135 phiếu hài lòng/135 số phiếu khảo sát).

Bộ Khoa học và Công nghệ dẫn đầu về số lượng hồ sơ trực tuyến(VietQ.vn) - Tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số lượng hồ sơ sở hữu trí tuệ làm thủ tục hành chính nhiều nhất nhờ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đại diện nộp giúp khách hàng.

Hà Thanh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang