Từ ngày 1/2/2015: Ngân hàng nhà nước sẽ điều chỉnh gì lớn?

author 18:12 21/11/2014

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỉ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài (NHNNg).

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01.02.2015, đồng thời thay thế một số văn bản trước đây của NHNN hết hiệu lực thi hành. 

Theo Thông tư, có một số nội dung cơ bản mới như:

- Thông tư bổ sung quy định việc xác định giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp và việc xử lý đối với các trường hợp khi giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp giảm thấp hơn mức vốn pháp định, làm cơ sở đánh giá năng lực tài chính, vốn chủ sở hữu của TCTD, chi nhánh NHNg...Đồng thời, bổ sung quy định về vốn tự có và tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu đối với chi nhánh NHNg theo quy định của Luật các TCTD... Đặc biệt, Thông tư mới quy định hệ số rủi ro đối với các khoản phải đòi cho vay kinh doanh BĐS và chứng khoản được điều chỉnh từ 250% theo quy định tại Thông tư 13 xuống còn 150% (là mức thấp nhất theo thông lệ) nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường bất động sản, chứng khoán phát triển.

- Bổ sung quy định về tỉ lệ dự trữ thanh khoản, hoàn thiện quy định tỉ lệ khả năng chi trả đối với những tài sản có tính thanh khoản cao. Tỉ lệ quy định cụ thể đối với từng loại hình TCTD, phù hợp với phạm vi, tính chất hoạt động của từng loại hình TCTD.

- Bổ sung tỉ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn, dài hạn được quy định đối với từng loại hình TCTD, phù hợp với phạm vi, tính chất hoạt động của từng loại hình TCTD nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, lành mạnh gắn với an toàn thanh khoản.

- Bổ sung quy định tỉ lệ về việc đầu tư, mua trái phiếu chính phủ của từng loại hình TCTD nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư giấy tờ có tính thanh khoản cao, bảo đảm an toàn thanh khoản, chi trả của TCTD, chi nhánh NHNg, đồng thời thực hiện phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, bảo đảm an ninh tiền tệ...

Việc ban hành Thông tư số 36 nhằm hướng dẫn Luật các TCTD năm 2010, đồng thời tạo cơ sở pháp lý thực hiện thành công mục tiêu, giải pháp tái cơ cấu, xử lý nợ xấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo Lao động

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang