SỰ KIỆN: Tư vấn ISO - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Lãnh đạo cần làm gì để nâng cao năng suất chất lượng khi áp dụng ISO 9001:2015?

Lãnh đạo cần làm gì để nâng cao năng suất chất lượng khi áp dụng ISO 9001:2015?

(VietQ.vn) - Việc xem xét của lãnh đạo khi áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 sẽ giúp cải tiến và nâng cao năng suất chất lượng cho tổ chức, doanh nghiệp.

Cải tiến trong ISO 9001:2015 giúp nâng cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp

Cải tiến trong ISO 9001:2015 giúp nâng cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp

(VietQ.vn) - Việc chấp nhận áp dụng ISO 9001:2015 là một quyết định chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp giúp cải tiến hoạt động, nâng cao năng suất chất lượng.

Kiểm soát các thay đổi trong tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015

Kiểm soát các thay đổi trong tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015

(VietQ.vn) - Việc tổ chức, doanh nghiệp kiểm soát các thay đổi trong ISO 9001:2015 là một trong những yếu tố hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng.

ISO 50001 được áp dụng thành công trong ngành cao su

ISO 50001 được áp dụng thành công trong ngành cao su

(VietQ.vn) - Nhằm tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất, Công ty CP cao su Phước Hòa đã áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001.

BV Chợ Rẫy nhận chứng chỉ chất lượng ISO đầu tiên ở phía Nam

BV Chợ Rẫy nhận chứng chỉ chất lượng ISO đầu tiên ở phía Nam

(VietQ.vn) - Ngày 26/7, BV Chợ Rẫy (TPHCM) làm lễ đón nhận chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012.

Phát hiện doanh nghiệp mạo danh thuộc Bộ KH&CN, cấp ISO trái phép

Phát hiện doanh nghiệp mạo danh thuộc Bộ KH&CN, cấp ISO trái phép

(VietQ.vn) - Công ty CP Quản lý Quatech Việt Nam mạo nhận là doanh nghiệp thuộc Bộ KH&CN, cấp chứng nhận ISO sai phép cho nhiều doanh nghiệp.

Loại hình và mức độ kiểm soát các dịch vụ do bên ngoài cung cấp trong ISO 9001:2015

Loại hình và mức độ kiểm soát các dịch vụ do bên ngoài cung cấp trong ISO 9001:2015

(VietQ.vn) - Việc quan tâm, kiểm soát các quá trình, sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp trong ISO 9001:2015 là yếu tố giúp nâng cao năng suất chất lượng.

Áp dụng ISO 9000 và TQM như thế nào?

Áp dụng ISO 9000 và TQM như thế nào?

(VietQ.vn) - Theo các chuyên gia chất lượng của Nhật Bản thì ISO 9000 là mô hình quản lý chất lượng từ trên xuống dựa trên các hợp đồng và các nguyên tắc đề ra.

Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ trong ISO 9001:2015

Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ trong ISO 9001:2015

(VietQ.vn) - Việc chấp nhận áp dụng ISO 9001:2015 là một quyết định chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp giúp cải tiến hoạt động, nâng cao năng suất chất lượng.

Nhận biết và xác định nguồn gốc trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Nhận biết và xác định nguồn gốc trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015

(VietQ.vn) - Việc chấp nhận áp dụng ISO 9001:2015 là một quyết định chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp giúp cải tiến hoạt động, nâng cao năng suất chất lượng.

Tài sản của nhà cung cấp bên ngoài trong tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015

Tài sản của nhà cung cấp bên ngoài trong tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015

(VietQ.vn) - Việc tổ chức gìn giữ các tài sản thuộc về khách hàng hoặc nhà cung cấp bên ngoài là một trong những yếu tố hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng.

Các hoạt động sau giao hàng trong tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015

Các hoạt động sau giao hàng trong tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015

(VietQ.vn) - Việc chấp nhận áp dụng ISO 9001:2015 là một quyết định chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp giúp cải tiến hoạt động, nâng cao năng suất chất lượng.

Kiểm soát các quá trình, sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp trong ISO 9001:2015

Kiểm soát các quá trình, sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp trong ISO 9001:2015

(VietQ.vn) - Việc chấp nhận áp dụng ISO 9001:2015 là một quyết định chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp giúp cải tiến hoạt động, nâng cao năng suất chất lượng.

Tăng năng suất và chất lượng sản phẩm nhờ tiêu chuẩn ISO 50001

Tăng năng suất và chất lượng sản phẩm nhờ tiêu chuẩn ISO 50001

(VietQ.vn) - Tiêu chuẩn ISO 50001 không những góp phần tăng năng suất chất lượng sản phẩm mà còn góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh.

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang