Đẩy mạnh ứng dụng KHCN nâng cao đời sống đồng bào miền núi

author 06:26 13/10/2015

(VietQ.vn) - Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ tới các khu vực nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số nhằm nâng cao đời sống người dân.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Với mục tiêu hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước, đồng thời không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025”.

Thông qua chương trình, các tiến bộ khoa học và công nghệ sẽ được ứng dụng, chuyển giao thông qua các mô hình cụ thể phù hợp với từng vùng nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số như xây dựng mô hình ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế, trình độ phát triển của từng vùng miền, địa phương; xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết giữa người dân và doanh nghiệp trong việc ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ.

Đồng thời, chương trình cũng tiến hành đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ phục vụ hoạt động ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số; xây dựng tài liệu, dữ liệu về các tiến bộ khoa học công nghệ, thực hiện các hoạt động truyền thông phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ.

Mục tiêu của chương trình là không ngừng nâng cao đời sống người dân nông thôn, miền núi bằng ứng dụng công nghệ khoa học hiện đại

Mục tiêu của chương trình là không ngừng nâng cao đời sống người dân nông thôn, miền núi bằng ứng dụng công nghệ khoa học hiện đại

Với 2 nội dung trên, chương trình trong giai đoạn 2016 - 2020 hướng đến mục tiêu là xây dựng được ít nhất 1.200 mô hình ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ có hiệu quả, có quy mô phù hợp với vùng sinh thái của từng địa bàn nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số, trong đó có ít nhất 30% các mô hình thực hiện ở vùng núi, vùng dân tộc thiểu số; xây dựng được ít nhất 20% mô hình liên kết ứng dụng khoa học và công nghệ theo chuỗi giá trị hàng hóa, tạo sinh kế cho người dân; chuyển giao được ít nhất 1.500 lượt công nghệ mới, tiên tiến phù hợp với từng vùng miền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số trong các lĩnh vực.

Song song với đó là nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và tổ chức triển khai dự án, năng lực ứng dụng và chuyển giao công nghệ cho ít nhất 1.500 cán bộ quản lý và 2.500 kỹ thuật viên cơ sở ở địa phương, 80.000 lượt nông dân để có đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý thường xuyên bám sát địa bàn giúp nông dân tiếp tục mở rộng việc áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ đã được chuyển giao.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương phấn đấu trong giai đoạn 2021 - 2025 có ít nhất 10 doanh nghiệp khoa học và công nghệ tham gia tích cực vào hoạt động chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông thôn, miền núi, vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số được hình thành từ Chương trình nói trên.

Trịnh Thịnh

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang