Ữu đãi cho nhà khoa học không phân biệt 'tây' hay 'ta'

author 19:50 28/09/2014

(VietQ.vn) - Vụ Pháp chế Bộ KH&CN cho biết, Nhà nước không phân biệt ưu đãi với nhà khoa học ở trông hay ngoài nước.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 87/2014 Quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

Trong đó có quy định, Người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Việt Nam được hưởng lương theo thỏa thuận. Mức lương thỏa thuận được xác định trên cơ sở: Mức độ ưu tiên của nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tính chất, quy mô và tầm quan trọng của hoạt động khoa học và công nghệ; trình độ, năng lực, hiệu quả đóng góp của cá nhân. Người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài được cơ quan, tổ chức sử dụng tạo điều kiện về chỗ ở hoặc hỗ trợ thuê chỗ ở trong thời gian tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

Ưu đãi cho nhà khoa học không phân biệt. Trong ảnh là 2 nhà khoa học đầu tiên được giải Tạ Quang Bửu

Ưu đãi cho nhà khoa học không phân biệt. Trong ảnh là 2 nhà khoa học đầu tiên được giải Tạ Quang Bửu là GS Nguyễn Việt Hưng (trái) và TS Nguyễn Bá Ân.

Trao đổi với Chất lượng Việt Nam, Đại diện Vụ Pháp chế, Bộ KHCN cho biết, Nghị định 87 áp dụng với các nhà khoa học ở nước ngoài. Nhưng với các nhà khoa học trong nước thì Luật KHCN 2013 và Nghị định 40 - Trọng dụng nhân tài - cũng ưu đãi tương tự với các nhà khoa học trong nước.

Theo đó, nhà khoa học chủ trì các nhiệm vụ cấp Quốc gia cũng được hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi.

Một số ưu đãi được quy định tại Nghị định 40/2014 như: Xét đặc cách tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh khoa học, công nghệ; nâng lương vượt bậc cho các cá nhân có thành tích trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN); đảm bảo các điều kiện thuận lợi về phương tiện, trang thiết bị, phòng thí nghiệm; hỗ trợ chi phí công bố và đăng ký kết quả nghiên cứu ở trong nước và nước ngoài...

Theo Nghị định, cá nhân có thành tích trong hoạt động KH&CN, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm được xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ hạng IV, hạng III không phải qua tập sự, được xếp vào bậc lương phù hợp với trình độ đào tạo theo quy định.

Đồng thời, người đang giữ hạng chức danh khoa học, hạng chức danh công nghệ tại các đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động KH&CN, đáp ứng tiêu chuẩn của hạng chức danh cao hơn được xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh khoa học, hạng chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác nếu trong thời gian giữ hạng chức danh đạt các điều kiện quy định. Việc đặc cách này chỉ áp dụng một lần đối với một cá nhân hoạt động KH&CN đang giữ hạng chức danh.

Nghị định cũng quy định người được bổ nhiệm chức danh khoa học, chức danh công nghệ trong đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động KH&CN được nâng vượt bậc lương trong cùng hạng chức danh nếu không vi phạm kỷ luật và đạt các điều kiện quy định. Các cá nhân này được nâng lương vượt bậc không quá 2 bậc lương trong cùng hạng chức danh và không thực hiện nâng lương vượt bậc 2 lần liên tiếp...

Thu Hoài

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang