Văn phòng Công nhận Chất lượng: Vượt qua khó khăn, nâng cao hoạt động công nhận chất lượng

author 17:23 07/01/2021

(VietQ.vn) - Vượt qua khó khăn từ đại dịch Covid-19, năm 2020, Văn phòng Công nhận Chất lượng tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng các hoạt động công nhận, đánh giá sự phù hợp...

Nhiều kết quả đáng ghi nhận

Theo báo cáo của Văn phòng Công nhận Chất lượng (Bộ KH&CN), trong năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19, tuy nhiên, hoạt động đánh giá công nhận cho các tổ chức đánh giá sự phù hợp (phòng thí nghiệm — PTN; phòng xét nghiệm y tế - PXN, tổ chức giám định - TCGĐ, tổ chức chứng nhận - TCCN) tiếp tục phát triển về số lượng.

Cụ thể, tính đến 31 tháng 12 năm 2020 Văn phòng Công nhận Chất lượng đã công nhận 1043 PTN, trong đó công nhận mới 74 phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. Chương trình công nhận Phòng xét nghiệm y tế đến nay đã công nhận được 120 PXN trong đó công nhận mới 23 phòng xét nghiệm y tế. Chương trình công nhận tổ chức giám định đến nay đã công nhận được 77 TCGĐ; Công nhận mới 10 tổ chức giám định; Chương trình công nhận tổ chức chứng nhận đến nay đã công nhận được 117 TCCN cho các loại hình, trong đó: 29 Hệ thống - QM5, 44 Sản phẩm - PRODUCT, 20 hệ thống an toàn thực phẩm - FSMS, 1 hệ thống môi trường - EMS, 03 GLOBAL GAP, 01 PER, 01 ORGANIC, 01 BAP, 01 VFCS, 01 QMSMD, 01 CORSIA, 01EnMS; công nhận mới 13 tổ chức chứng nhận.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 của Văn phòng Công nhận Chất lượng 

Đánh giá công nhận lại 325 tổ chức; Đánh giá giám sát 862 tổ chức; Đánh giá mở rộng 201 tổ chức; Đánh giá công nhận mới cho 114 tổ chức. Hoạt động công nhận thường xuyên được Văn phòng Công nhận Chất lượng định hướng rõ và chú trọng nâng cao chất lượng, tăng cường tính nhất quán trong quá trình đánh giá.

Văn phòng đã hoàn thành việc chuyển đổi hệ thống quản lý sang phiên bản mới ISO/IEC 17011:2017 và tiếp đoàn đánh giá APAC vào tháng 12/2020; Tập trung triển khai hoàn tất việc đánh giá chuyển đổi cho các phòng thí nghiệm thực hiện việc chuyển đổi sang phiên bản mới ISO/IEC 17025: 2017.

Về hoạt động đào tạo, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, các hoạt động đào tạo thường xuyên và đào tạo theo yêu cầu giảm mạnh. Năm 2019, Văn phòng Công nhận Chất lượng đã tổ chức 20 khoá đào tạo tập trung, tuy nhiên, tính đến 31/12/2020 Văn phòng tổ chức được 04 khoá đào tạo tập trung về công nhận PTN và 07 khóa đào tạo theo yêu cầu về công nhận PTN, PXN, TCGĐ, TCCN.

Trong năm 2020, việc cử các cán bộ của Văn phòng đi học và hội thảo; tổ chức tập huấn cho Chuyên gia kỹ thuật của Văn phòng Công nhận Chất lượng đều tạm hoãn và chuyển sang năm 2021.

Về hoạt động hợp tác và thừa nhận quốc tế, vì lý do dịch bệnh nên các cuộc họp, trao đổi hợp tác song phương và đa phương năm 2020 phải thực hiện theo hình thức trực tuyến.

Cụ thể, duy trì các cuộc trao đổi hợp tác song phương và đa phương, cập nhật thường xuyên các quy định mới, tài liệu mới của các tổ chức quốc tế LAC, LAF; APAC, CPSC, WG2-ACCSQ...); Hoàn thiện các thủ tục để đăng ký là thành viên của Diễn đàn Công nhận HALAL quốc tê (THAF); Tham gia khóa đào tạo trực tuyến GHG cho nhóm VICAS tháng 4/2020; Chuẩn bị tài liệu cho đánh giá APAC Peer Evaluation.

Đến nay Văn phòng Công nhận Chất lượng đã được thừa nhận lẫn nhau của APAC, TUAC cho các chương trình công nhận phòng thí nghiệm, phòng xét nghiệm y tế, tổ chức giám định; thừa nhận lẫn nhau của LAF và APAC cho chương trình công nhận tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý (QMS), chứng nhận sản phẩm (PRO), chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS), chứng nhận hệ thống quản lý môi trường (EM8), GLOBAL GAP.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh các tháng đầu năm 2020 nên một số cuộc họp thường niên của các tổ chức quốc tế, các cuộc đánh giá với khách hàng tại khu vực ASEAN không diễn ra theo kế hoạch, do đó việc cử các cán bộ công chức, viên chức và người lao động tham gia các cuộc họp, đánh giá tại nước ngoài phải thực hiện theo hình thức trực tuyến.

Các hoạt động khác về chỉ đạo ứng phó dịch Covid-19, hoạt động quảng bá, công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, công tác văn thể mỹ xã hội, hoạt động của Hội đồng công nhận đều được tiến hành đầy đủ theo quy định.

Phương hướng hoạt động năm 2021

Trong năm 2021, Văn phòng Công nhận Chất lượng sẽ hoàn thiện các công việc cho đoàn đánh giá APAC cho các hệ thống công nhận PTN, PXN, TCGĐ, TCCN; Tổ chức tập huấn cho các chuyên gia kỹ thuật phía Bắc về việc nâng cao năng lực đánh giá công nhận.

Tiếp tục chú trọng việc đánh giá năng lực kỹ thuật của các tổ chức đánh giá sự phù hợp thông qua việc áp dụng yêu cầu riêng cho từng lĩnh vực công nhận, nâng cao chất lượng đánh giá đo lường; Đảm bảo nguồn lực cho hoạt động đánh giá công nhận bao gồm chuyên gia chất lượng và chuyên gia kỹ thuật;

Hoàn thiện và ổn định trụ sở làm việc tại địa điểm mới 70 Trần Hưng Đạo; Triển khai 02 chương trình công nhận mới: công nhận RMP và PTP; Triển khai việc xây dựng các phần mềm quản lý phục vụ cho hoạt động công nhận; Tiếp tục triển khai việc xây dựng KPI cho các phòng ban.

Hán Hiển

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang