Vì sao cổ phiếu GTN Foods bị đưa vào diện kiểm soát

author 06:53 27/02/2020

(VietQ.vn) - Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HoSE) vừa đưa cổ phiếu GTN của Công ty cổ phần GTN Foods vào diện kiểm soát.

Thời gian cổ phiếu GTN bị đưa vào kiểm soát là từ 3/3/2020. Lý do cổ phiếu bị kiểm soát là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến này 31/12/2018 (số điều chỉnh hồi tố) là âm 39,73 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính sau kiểm toán, doanh thu thuần hợp nhất GTNFoods đạt 2.970 tỷ đồng, giảm 44 tỷ đồng, tương đương giảm 1,46% so với năm 2018 và đạt 89% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 6,7 tỷ đồng, tương đương 3% kế hoạch đề ra.

Cổ phiếu GTN bị đưa vào kiểm soát

Theo GTN giải trình, do điều chỉnh một số khoản mục chi phí so với số đã hạch toán trước kiểm toán dẫn đến chi phí tài chính tăng thêm 24%, chiếm gần 21 tỷ đồng, đồng thời lỗ trong công ty liên kết tăng từ 18 tỷ đồng lên hơn 20 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế giảm 47% so với trước kiểm toán còn 6,7 tỷ đồng.

Cũng theo GTN, do ảnh hưởng từ việc thực hiện hoạt động thoái vốn tại các công ty con dẫn đến công ty lỗ ròng hơn 66 tỷ đồng trong năm 2019. Tính đến 31/12/2019, tổng tài sản của GTNFoods giảm khoảng 700 tỷ đồng so với đầu năm, còn hơn 4.000 tỷ đồng. Nguyên nhân đến từ việc giảm tài sản cố định và thoái vốn các khoản đầu tư.

Năm 2019, sau nhiều lần chào mua cổ phần, CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk; VNM) đã trở thành công ty mẹ GTNfoods nắm giữ tới 75% cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 187,5 triệu cổ phiếu GTN. Đồng thời, Vinamilk cũng đưa nhiều nhân sự cấp cao vào phát triển hoạt động của GTNfoods.

Đặc biệt, ĐHCĐ thường niên năm 2019 cũng đã bầu mới các thành viên Hội đồng quản trị, theo đó các thành viên mới là bà Mai Kiều Liên, ông Lê Thành Liêm, ông Trịnh Quốc Dũng, ông Nghiêm Văn Thắng và ông Đỗ Lê Hùng. Phiên họp thứ nhất Hội đồng quản trị cũng đã họp và bầu bà Mai Kiều Liên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

 Thảo Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang