Vì sao Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons bị phạt?

author 16:19 26/04/2021

(VietQ.vn) - Vi phạm quy định về Công bố thông tin và giao dịch với bên liên quan khi chưa được ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons nhận án phạt.

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD), Coteccons vừa nhận được Công văn số 7464/UBCK-TT của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc vi phạm quy định về Công bố thông tin và giao dịch với bên liên quan khi chưa được ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua.

Theo đó, các vi phạm trên diễn ra trong từ năm 2018 đến tháng 6/2020, trong giai đoạn Ban Lãnh đạo tiền nhiệm với người đứng đầu là Chủ Tịch HĐQT Công ty Coteccons, và cũng đồng thời là Chủ tịch HĐTV Công ty Unicons và thành viên HĐQT Công ty Ricons.

 Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons bị phạt.

Cụ thể, theo Công văn của SSC, trong năm 2018, 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Coteccons phát sinh các giao dịch với Unicons và Ricons nhưng các giao dịch này chưa được ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua. Đồng thời, trong Báo cáo quản trị Công ty năm 2018, 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Coteccons không có nội dung về giao dịch giữa Coteccons với các bên liên quan.

Coteccons xác nhận rằng các giao dịch trên chưa được sự phê chuẩn của HĐQT, ĐHĐCĐ và không được công bố thông tin là vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và đi ngược lại các thông lệ tốt nhất về quản trị doanh nghiệp gây ra các mâu thuẫn lợi ích và ảnh hưởng đến uy tín, sự phát triển bền vững của Công ty.

Được biết, để sửa sai, HĐQT được bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã chủ động khắc phục các vi phạm nói trên và tiến hành rà soát, công bố thông tin đầy đủ các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan chưa được công bố theo quy định, không chỉ các Công ty được đề cập trong Công văn của SSC mà còn các giao dịch giữa Coteccons và các bên liên quan khác đã được thực hiện từ 2017 đến tháng 6/2020.

Bên cạnh đó Coteccons đã bãi bỏ các văn bản nội bộ không tuân thủ quy định của pháp luật: Quy chế hoạt động của HĐQT.

Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty đã được cập nhật các nội dung thay đổi của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Thông tư 96/2020 về Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, và các quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích giữa các bên liên quan trong Nghị định 155/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán. Những văn bản này sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua.

Coteccons cũng xây dựng hệ thống kiểm soát các giao dịch với bên liên quan: Thông tin về tất cả các bên liên quan đã được thu thập một cách đầy đủ và tích hợp lên hệ thống nội bộ của Công ty. Dữ liệu này sẽ được cập nhật hàng quý để đảm bảo tính kịp thời và chính xác. Tất cả các giao dịch sẽ được kiểm tra thông qua hệ thống, nếu thuộc giao dịch với bên liên quan sẽ tự động bị chặn lại và phải được sự phê duyệt của ĐHĐCĐ/HĐQT mới có thể tiếp tục thực hiện.

Được biết, theo Công văn số 7464/UBCK-TT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), đối với hành vi vi phạm về giao dịch với bên liên quan, phía Coteccons bị SSC ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng (mức trung bình của khung phạt từ 70-100 triệu đồng).

Riêng với vi phạm về công bố thông tin không đầy đủ theo quy định, Coteccons bị SSC ra quyết định xử phạt 70 triệu đồng, áp dụng tình tiết tăng nặng do vi phạm nhiều lần (mức trung bình của khung phạt từ 50-70 triệu đồng).

Sáng nay 26/4, CTD đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021, đây là kỳ họp cổ đông đầu tiên dưới ban lãnh đạo mới, đại diện là Kusto, với lợi nhuận quý 1 giảm hơn nửa xuống còn 54,5 tỷ đồng.

Về mục tiêu kinh doanh năm 2021, Coteccons đặt kế hoạch kế hoạch doanh thu 17.413 tỷ đồng, tăng 20% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 340 tỷ đồng, tăng nhẹ 2%.

Thu Hà

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang