Vì sao Thép Việt – Ý bị xử phạt 140 triệu đồng?

author 06:45 14/02/2020

(VietQ.vn) - UBCKNN vừa ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty CP Thép Việt - Ý do công bố thông tin không đúng thời hạn nhiều tài liệu, thực hiện giao dịch trong khi chưa được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua.

Ảnh minh họa. 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 33/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thép Việt - Ý (địa chỉ: Khu công nghiệp phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), cụ thể như sau:

Phạt tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Quyết định nêu rõ, Công ty cổ phần Thép Việt - Ý (Công ty) CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và trên trang thông tin điện tử của Công ty: Giải trình kết quả kinh doanh sau kiểm toán năm 2017, 2018; Công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của HOSE: Thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Thông báo và tài liệu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản ngày 08/5/2018; Báo cáo số 100/BC-VIS ngày 02/02/2018; Thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 10/7/2018; Quyết định số 21/QĐBN-VIS ngày 24/7/2019; Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018. Công ty CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2018, 2019 có nội dung chưa đầy đủ

Phạt tiếp 70 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của cổ đông.

Cụ thể, theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty, trong năm 2018, Công ty có các giao dịch với Công ty TNHH Thương mại Thái Hưng là tổ chức có liên quan của Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng (cổ đông Công ty). Tuy nhiên, giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH Thương mại Thái Hưng trong năm 2018 chưa được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua).

Theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của công ty, trong năm 2018, công ty có các giao dịch với Công ty TNHH Thương mại Thái Hưng là tổ chức có liên quan của Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng (cổ đông công ty). Tuy nhiên, giao dịch giữa hai bên trong năm 2018 chưa được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua.

Cổ phiếu chìm sâu dưới mệnh giá, ngân hàng khó huy động vốn trên sàn chứng khoán(VietQ.vn) - Nhiều ngân hàng có tên tuổi trên thị trường chứng khoán, nhưng đường về mệnh giá của nhiều cổ phiếu ngân hàng vẫn rất khó khăn.

Thanh Minh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang