Vì sao Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex bị phạt và phải nộp 57 tỷ đồng?

author 11:40 23/04/2021

(VietQ.vn) - Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex, MCK: BCM) phải nộp hơn 57 tỷ đồng do những sai phạm trong lĩnh vực thuế

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex, MCK: BCM) bị truy thu thuế vì khai sai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cụ thể, với hành vi vi phạm trên, Becamex bị phạt tiền kê khai sai là gần 8,5 tỷ đồng, phải nộp tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng là hơn 2,9 tỷ đồng, tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 1,4 tỷ đồng.

 

 Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex bị phạt và phải nộp 57 tỷ đồng.

Theo quyết định của Cục thuế tỉnh Bình Dương, thuế thu nhập doanh nghiệp Becamex tạm nộp năm 2020 là 1,87 tỷ đồng tạm thời chưa xử lý phạt kê khai sai và tiền chậm nộp do đến thời điểm kết luận thanh tra chưa kết thúc thời điểm nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Như vậy, tổng số tiền phạt và truy thu thuế mà Becamex phải nộp vào ngân sách nhà nước là hơn 57 tỷ đồng. Trong đó, Becamex đã nộp đủ tiền truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng của năm 2019 và năm 2020 vào ngân sách nhà nước trong ngày 25/2 vừa qua.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế năm 2020, doanh thu thuần của BCM đạt 7.723 tỷ đồng, giảm 6% so năm trước, lãi sau thuế đạt 2.149 tỷ đồng, giảm 18% so với năm 2019. Năm 2020, Becamex đặt kế hoạch tổng doanh thu là 6.016 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 931 tỷ đồng, lần lượt giảm 40% và 65% so với thực hiện năm 2019. Theo đó mặc dù kết quả kinh doanh thấp hơn năm 2019 tuy nhiên BCM vẫn đã hoàn thành vượt 28% mục tiêu về doanh thu và vượt tới 131% mục tiêu về lợi nhuận sau thuế.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của BCM tăng 10,7% so với đầu năm lên 48.190,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 24.165,6 tỷ đồng, chiếm 50,1% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 11.893,5 tỷ đồng, chiếm 24,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.655,4 tỷ đồng, chiếm 7,6% tổng tài sản.

Trong năm tài chính, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng thêm 2,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 352,6 tỷ đồng lê 14.900,3 tỷ đồng và chiếm 30,9% tổng nguồn vốn của BCM.

Thu Hà (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang