Vì sao Vibex bị phạt tiền tới 370 triệu đồng?

author 15:29 20/01/2020

(VietQ.vn) - Công ty Cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội (Vibex) bị phạt tiền 370 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán, không báo cáo theo quy định pháp luật.

 Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 37/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội, cụ thể như sau:

Phạt 300 triệu đồng theo quy định tại điểm e khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP do không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Quyết định nêu rõ, Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội trở thành công ty đại chúng trước ngày 01/01/2016 (thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết). Tuy nhiên, đến nay, Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội chưa thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán.

Phạt tiếp 70.000.000 (bảy mươi triệu) đồng theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do không báo cáo theo quy định pháp luật.

Theo đó, Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội không báo cáo UBCKNN các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2017, 2018 đã kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2017, 2018; Tài liệu họp và Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, 2018.

Trước đó, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Xi măng Công Thanh với số tiền 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Công ty CP Xi măng Công Thanh trở thành công ty đại chúng trước ngày 1/1/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực). Tuy nhiên, đến nay, công ty chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch.

Bên cạnh đó, Công ty CP Xi măng Công Thanh còn bị phạt tiền 85.000.000 đồng vì không báo cáo theo quy định pháp luật. Công ty không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, báo cáo thường niên năm 2017.

Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 bị xử phạt lĩnh vực chứng khoán(VietQ.vn) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 414/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 do công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Thanh Minh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang