Giao lưu trực tuyến

Video GLTT: Nâng cao năng lực cạnh tranh DN gắn với quyền lợi người tiêu dùng

10:53 09/09/2017

Vietq.vn Người tiêu dùng cần làm gì để đảm bảo quyền lợi của mình và doanh nghiệp nên làm gì để đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh trước bối cảnh nền kinh tế hội nhập... tất cả những thông tin này sẽ được các chuyên gia và nhà nghiên cứu chia sẻ tại chương trình giao lưu trực tuyến: Nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp gắn với quyền lợi người tiêu dùng.

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang