video hot

Video: Nổi da gà với hình ảnh tên lửa JSM hạ mục tiêu nhanh như chớp

09:15 18/12/2017

Vietq.vn - Tên lửa JSM có thể tự động bắt mục tiêu dựa theo hình ảnh, lập thư viện thông tin mục tiêu, cho phép đầu tự dẫn phân biệt các tàu địch

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang