video hot

Video Quản lý chất lượng thủy sản ở thị trường trong nước

17:35 16/07/2014

Vietq.vn - Theo một thống kê từ tổ chức lương thực và nông nghiệp và liên hợp quốc phao trong sản lượng thủy sản khoảng 6 triệu tấn mỗi năm ở Việt Nam thì có đến 70% được tiêu thụ ở thị trường nội địa

video liên quan

Cảnh báo

Khoa học công nghệ

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang