video hot

Video Quản lý chất lượng thủy sản ở thị trường trong nước

17:35 16/07/2014

Vietq.vn - Theo một thống kê từ tổ chức lương thực và nông nghiệp và liên hợp quốc phao trong sản lượng thủy sản khoảng 6 triệu tấn mỗi năm ở Việt Nam thì có đến 70% được tiêu thụ ở thị trường nội địa

Loading...

video liên quan

Cảnh báo

Khoa học công nghệ

Thời sự

Tiêu dùng

Đời sống

Pháp luật

Kinh doanh

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang