VietinBank công bố thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

author 06:31 27/02/2021

(VietQ.vn) - Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa ban hành nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2021.

VietinBank dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 16/4/2021.

 

Theo đó, VietinBank dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021 tại Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank, thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội vào ngày 16/4/2021.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ là ngày 18/3/2021.

ĐHĐCĐ VietinBank năm 2021 dự kiến họp về một số nội dung sau: 

+ Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021;

+ Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng năm 2021;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm2020 và định hướng hoạt động năm 2021; 

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm2020;

+ Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021;

+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank và các Quy chế nội bộ (nếu có);

+ Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông, nhà đầu tư vui lòng truy cập website: http://investor.vietinbank.vn.

VietinBank lần thứ 3 liên tiếp vào Top 300 Thương hiệu Ngân hàng giá trị nhất thế giới(VietQ.vn) - Theo công bố mới nhất của hãng tư vấn Brand Finance về Báo cáo xếp hạng Top 500 Thương hiệu Ngân hàng giá trị nhất thế giới năm 2021 (Banking 500 - 2021), VietinBank tiếp tục nằm trong Top 300 Thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới, xác lập cú thăng hạng ngoạn mục nhất trong số 9 ngân hàng Việt Nam trong danh sách, xác lập vị trí 216, tăng 61 bậc so với năm 2020.

​​​​​​​​​​Nhật Minh 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang