Vinamilk đặt mục tiêu doanh thu năm 2015 mức 38.424 tỉ đồng

authorNguyễn Nam 06:39 28/04/2015

(VietQ.vn) - Tin mới nhất từ Đại hội Cổ đông của Vinamilk năm 2015, mặc dù có một số chỉ tiêu cho năm 2015 đặt ra thận trọng nhưng Vinamilk vẫn hướng đến sự phát triển bền vững và doanh thu khủng.

Sự kiện: Hãy là người dùng sữa thông thái

Tin tức mới nhất, Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015. Tại Đại hội Cổ đông lần này, ngoài thông qua kết quả kinh doanh, chia cổ tức năm 2014, đại hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua nhiều vấn đề chủ yếu, quan trọng, bao gồm: Báo cáo tài chính đã kiểm toán, báo cáo HĐQT và báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2014. Cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2014. Kế hoạch năm 2015. Phát hành và niêm yết cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015. Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Sửa đổi điều lệ.

Tại đại hội cổ đông lần này, bà Mai Kiều Liên đã trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán. Theo đó, kết quả hoạt động năm 2014 của Vinamilk cụ thể như sau: 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 6.068 đồng, tổng tài sản là 25.770.138.060.957 đồng; Tổng nguồn vốn Vinamilk đạt 25.770.138.060.957 đồng.

Về phân chia cổ tức và lợi nhuận năm 2014, HĐQT đề xuất mức cổ tức 2.000 đồng/cổ phần.

Vinamilk đặt mục tiêu doanh thu năm 2015 mức 38.424 tỉ đồng

Vinamilk đặt mục tiêu doanh thu năm 2015 mức 38.424 tỉ đồng/ Bà Mai Kiều Liên đọc báo cáo trong Đại hội Cổ đông ngày 27/4. Ảnh: ĐT

Lợi nhuận sau thuế trong năm 2014 - phân bổ cho cổ đông công ty mẹ là 6.068.807.696.841 đồng, phân phối bao gồm tăng quỹ đầu tư phát triển 599.790.800.992 đồng; tăng quỹ dự phòng tài chính 137.733.786.340 đồng; tăng quỹ khen thưởng phúc lợi: 599.790.800.993 đồng. Lợi nhuận chưa phân phối là 1.063.341.258.175 đồng

Cũng tại Đại hội Cổ đông lần này, Vinamilk đặt kế hoạch năm 2015 về doanh thu - lợi nhuận theo Quy định của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 quy định tổng doanh thu sẽ là doanh thu đã trừ đi chiết khấu thương mại. Do vậy, tổng doanh thu ghi nhận trên Báo cáo tài chính sẽ có thay đổi bao gồm Tổng doanh thu còn 35,093 tỉ đồng (giảm 611 tỉ đồng theo TT 200), riêng lợi nhuận sẽ không thay đổi; Như vậy so với kế hoạch 2015 sẽ giảm 653 tỉ đồng (từ 39.077 tỉ đồng xuống 38.424 tỉ đồng).

Như vậy, kế hoach doanh thu năm 2015 là 38.424 tỉ đồng (tăng 9,9% so với năm 2014); lợi nhuận trước thuế phấn đầu 8.229 tỉ đồng (tăng 8,1%); Lợi nhuận sau thuế đạt 6.830 tỉ đồng (tăng 12,6%)

Vinamilk sẽ trích quỹ đầu tư phát triển 10%; trích 10% cho quỹ khen thưởng phúc lợi và 50% chia tỉ lệ cổ tức bằng tiền.

Thời điểm chi trả cổ tức 2 đợt trong năm 2015: Đợt 1 vào tháng 9/2015 với tỉ lệ tạm ứng cổ tức dự kiến là 2.000đ/cổ phần trên tổng số 1.000.641.399 cổ phần; đợt 2/2015 là vào tháng 6/2016.

Ban tổng giám đốc cũng đề xuất phát hành và cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồng vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ phát hành 5:1, nghĩa là một cổ đông sở hữu năm CP sẽ được nhận thêm 1 CP phát hành thêm. Số lượng cổ phần phát hành thêm tối đa 200.128.280 cổ phần. cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Dự kiến sẽ đăng ký để nhận CP thưởng vào quý 3/2015

Về sửa đổi điều lệ Công ty, Bà Mai Kiều Liên cũng đề xuất là tách riêng Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc không theo cơ chế kiêm nhiệm như hiện hữu ngay trong kỳ ĐHĐCĐ sắp tới.

Liên quan đến mục tiêu 3 tỉ USD lợi nhuận vào năm 2017 và Top 50 Công ty sữa lớn nhất, bà Liên khẳng định, Vinamilk đang đi đúng quy trình và mục tiêu này hoàn toàn khả thi.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang