Vinamilk lãi gần 3.000 tỷ đồng quý I/2017, tăng mạnh so với cùng kỳ

author 08:50 03/05/2017

Doanh thu thuần cả quý Vinamilk đạt 12.049 tỷ đồng, tăng mạnh 1.717 tỷ đồng so với cùng kỳ tương ứng mức tăng 17%.

Sự kiện: Hãy là người dùng sữa thông thái

Ảnh minh họa

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk – mã chứng khoán VNM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017 với nhiều chỉ tiêu tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 12.049 tỷ đồng, tăng mạnh 1.717 tỷ đồng so với cùng kỳ tương ứng mức tăng 17%. Trong đó riêng doanh thu bán thành phẩm đạt 11.586 tỷ đồng, doanh thu bán hàng hóa đạt 454 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán cũng tăng tương ứng nên lợi nhuận gộp cả quý đạt 5.819 tỷ đồng, tăng 793 tỷ đồng so với quý 1/2016.

Theo giải trình từ phía công ty, quý 1 vừa qua, tỷ trọng và cơ cấu các nhóm sản phẩm bán ra tiếp tục có sự thay đổi theo hướng tập trung vào các nhóm ngành hàng có giá trị gia tăng cao, hiệu quả hơn.

Doanh thu tài chính tăng 30 tỷ đồng, lên gần 200 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm được 5 tỷ đồng, xuống còn hơn 27 tỷ đồng, trong đó chủ yếu giảm lỗ chênh lệch tỷ giá.

Tính đến cuối quý, tổng nợ phải trả của công ty 6.049 tỷ đồng, giảm hơn 920 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó riêng nợ vay ngắn hạn giảm gần 1.160 tỷ đồng, xuống còn 174 tỷ đồng, còn vay nợ dài hạn gần như không thay đổi so với đầu quý, khoảng 327 tỷ đồng.

Hiện tại, chi phí công ty đang được thực hiện một cách có hiệu quả, chi phí bán hàng giảm cả về mặt giá trị và tỷ lệ % /doanh thu so với cùng kỳ. Dù doanh thu tăng, nhưng chi phí bán hàng bỏ ra hơn 2.303 tỷ đồng, giảm được 50 tỷ đồng so với cùng kỳ; chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ tăng nhẹ 6 tỷ đồng tương ứng tăng khoảng 3%, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ tăng doanh thu.

Những nguyên nhân trên dẫn đến lợi nhuận trước thuế quý 1/2017 công ty đạt 3.476 tỷ đồng, tăng trưởng 32% so với quý 1 năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.935 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ là 2.935 tỷ đồng.

Lượng hàng tồn kho cuối quý còn hơn 3.920 tỷ đồng, giảm 600 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm trong đó dự phòng giảm giá hàng tồn kho hơn 3,5 tỷ đồng, giảm 11 tỷ đồng so với quý 1 năm ngoái.

Tính đến 31/1/2017, Vinamilk còn 7.878 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối. Quỹ đầu tư phát triển còn hơn 2.120 tỷ đồng và còn hơn 260 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Tổng cộng tài sản cuối quý 31.068 tỷ đồng, tăng 1.690 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang