VNPT đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 15%/năm

author 14:49 26/08/2015

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) xác định mục tiêu tăng trưởng doanh thu bình quân trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt trên 8%/năm, lợi nhuận 15%/năm, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đến cuối năm 2020 đạt trên 10%.

Những chỉ tiêu này vừa được công bố tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ XXIII, diễn ra trong hai ngày 26-27/8/2015.

Tổng giám đốc VNPT Phạm Đức Long phát biểu tại Đại hội.

Được tổ chức đúng trong thời điểm VNPT đang tái cơ cấu quyết liệt, Đại hội lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định phương hướng, nhiệm vụ cho Đảng bộ Tập đoàn, hướng đến mục tiêu chung là "nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đột phá về năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế chủ lực của VNPT".

Tính đến hiện tại, VNPT đã tái cơ cấu thành công giai đoạn 1, tách kinh doanh ra khỏi khối dịch vụ Viễn thông và đang chuyển sang giai đoạn 2 là hình thành các Tổng công ty mới, với mô hình hoạt động sản xuất Dịch vụ - Hạ tầng – Kinh doanh. Tập đoàn đã hình thành 3 Tổng Công ty: VNPT Media, VNPT Net, VNPT VinaPhone đi vào hoạt động từ 01/7/2015.

Theo Báo cáo Chính trị được trình bày tại Đại hội,  nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã đánh dấu những thay đổi lớn về mô hình tổ chức, cơ chế quản lý của Tập đoàn. Đảng bộ VNPT đã lần lượt bàn giao và tách Đảng bộ Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam, Công ty Thông tin di động VMS và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về Đảng bộ Khối DNTW và Đảng Bộ TT&TT.

Đối với các chỉ tiêu kinh tế, tổng doanh thu Tập đoàn trong giai đoạn trên đạt 561.855 tỷ đồng, bằng 101% Kế hoạch của cả giai đoạn, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 4%/năm; Tổng lợi nhuận trước thuế 37.458 tỷ đồng, đạt 101,2% Kế hoạch, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 2%/năm (trong đó riêng lợi nhuận của Công ty mẹ năm 2014 tăng trưởng 20% và năm 2015 dự kiến là 25%); Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân 5 năm toàn Tập đoàn đạt 10%/năm, hoàn thành chỉ tiêu Nhà nước giao; Tổng nộp ngân sách Nhà nước là 34.046 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch, hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao.

Song song với đó, Tập đoàn cũng đã từng bước hoàn thành sắp xếp lại doanh nghiệp, thoái vốn đầu tư ngoài ngành, tái cơ cấu ngành nghề kinh doanh - sản phẩm, đổi mới nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp...

Bước sang nhiệm kỳ mới 2015 - 2020, để đạt được các mục tiêu tài chính như đã đề cập ở trên, nhiều phương hướng đã được nêu ra trong Báo cáo Chính trị như:

Tập trung phát triển các dịch vụ mũi nhọn (di động, băng rộng, truyền hình trả tiền...); chuyển dịch cơ cấu dịch vụ truyền thống sang dịch vụ công nghệ thông tin, nội dung và giá trị gia tăng. Đồng thời, Tập đoàn sẽ thực hiện tái cấu trúc khối công nghiệp để tạo nền tảng phát triển các sản phẩm công nghệ cao, có tính chiến lược, tạo được sự đột phá về thị trường và dịch vụ mới. Mục tiêu đặt ra là sản xuất công nghiệp trong nước đạt bình quân 2.000 tỷ/năm, xuất khẩu nước ngoài đạt 100 triệu USD đến năm 2020. Tăng cường mở rộng quan hệ quốc tế, triển khai đầu tư ra nước ngoài (ít nhất ba nước trong khu vực và thế giới).

Đại hội cũng đã thảo luận, thống nhất triển khai 3 nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện hiệu quả các phương hướng và mục tiêu đã đề ra, bao gồm: Triển khai mô hình quản trị hiện đại nhằm tăng cường năng lực, đổi mới, kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý, đội ngũ cán bộ chủ chốt; Đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tạo sự đột phá về năng lực cạnh tranh; Triển khai kịp thời và đồng bộ các nhiệm vụ lớn, tạo tiền đề cho sự phát triển của Tập đoàn. Ngoài ra, Đại hội cũng đã thống nhất 7 nhóm giải pháp về công tác xây dựng Đảng.

Một số nội dung quan trọng khác tại Đại hội là thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng, văn kiện Đại hội lần thứ II Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn khóa XXIII và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II....

Theo Vietnamnet


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang