Vượt qua Bộ Tài chính, Bộ GTVT đứng đầu về cải cách hành chính

author 17:15 04/09/2015

(VietQ.vn) - Bộ GTVT tiếp tục dẫn đầu xếp hạng về cải cách hành chính năm 2014 nhóm bộ, ngành với điểm số 81,83%.

Bộ GTVT tiếp tục dẫn đầu xếp hạng về cải cách hành chính năm 2014 nhóm bộ, ngành với điểm số 81,83%. Kế sau là Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ. Ngày 4/9, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) đối với 19 bộ, cơ quan ngang bộ và 63 tỉnh, thành phố đã được “chấm điểm” CCHC năm 2014.

Theo thông tin từ Bộ GTVT, đây là năm thứ hai liên tiếp Bộ này đứng đầu trong bảng xếp hạng này. 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, phương pháp lấy chỉ số CCHC được đánh giá bằng cách kết hợp tự đánh giá của các bộ, các tỉnh với đánh giá thông qua điều tra xã hội học. Đối với cấp bộ được xác định trên 7 lĩnh vực, 31 tiêu chí và 89 tiêu chí thành phần (24 tiêu chí, tiêu chí thành phần được đánh giá thông qua điều tra xã hội học). Đối với cấp tỉnh được xác định trên 8 lĩnh vực, 34 tiêu chí và 104 tiêu chí thành phần (33 tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá qua điều tra xã hội học).

Chỉ số CCHC xác định rõ mặt mạnh, mặt yếu trong thực hiện CCHC của một số bộ, các tỉnh; đồng thời nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong chỉ đạo, lãnh đạo và triển khai nội dung CCHC.

Cải cách hành chính

Đây là năm thứ hai liên tiếp Bộ GTVT này đứng đầu trong bảng xếp hạng cải cách hành chính. Ảnh minh họa

Nhóm đạt kết quả chỉ số CCHC trên 80% trong năm 2014 gồm 5 đơn vị: Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ; trong đó Bộ GTVT xếp thứ nhất với chỉ số CCHC Par – Index 2014 đạt 81,83. Còn chỉ số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có sự tăng đều về điểm số, giá trị trung bình Chỉ số CCHC cao hơn so với giá trị trung bình Chỉ số CCHC của các bộ.

TP Đà Nẵng tiếp tục đứng đầu chỉ số CCHC 2014, đạt chỉ số 92,54%, cao hơn so với mức trung bình của cả nước 11,33. Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận của các bộ, cơ quan ngang bộ cũng như của các tỉnh, thành thì hiện vẫn tồn tại một số hạn chế mà các đơn vị cần được khắc phục trong thời gian tới. Một số Bộ, tỉnh vẫn chưa thực sự quan tâm đến triển khai các nội dung CCHC; chỉ số CCHC vẫn chưa được coi là công cụ trong quản lý công tác CCHC; việc phối hợp giữa các cơ quan tham mưu CCHC và các cơ qaun liên quan trong bộ, tỉnh chưa chặt chẽ, thường xuyên nên ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, thu thập số liệu…

Theo kết quả đánh giá, năm 2014 Bộ GTVT tiếp tục đứng đầu về cải cách hành chính. Để đạt được kết quả này, trong năm 2014 Bộ Giao thông vận tải ban hành đầy đủ và kịp thời kế hoạch CCHC và các kế hoạch chi tiết đối với từng nhiệm vụ được, mỗi bản kế hoạch đều xây dựng được tiến độ thực hiện và phân công nhiệm vụ rõ ràng đến từng cơ quan, đơn vị giúp cho chất lượng công tác CCHC năm 2014 của Bộ GTVT được nâng lên rõ rệt, đến nay, tất cả các nhiệm vụ CCHC đều đạt tiến độ đề ra.

Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực xây dựng thể chế đã được thực hiện nghiêm túc, đúng với yêu cầu và mục tiêu của Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của Bộ Giao thông vận tải. Đặc biệt đối với chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan, đơn vị đã tập trung bám sát kế hoạch của chương trình do Bộ trưởng ban hành. Công tác rà soát đã được triển khai tích cực để phát hiện các văn bản quy phạm pháp luật có quy định trái luật, mẫu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với thực tế để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới. Công tác hợp nhất văn bản QPPL được thực hiện thường xuyên liên tục đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Đinh La Thăng, Bộ GTVT đã thành lập Tổ rà soát thủ tục hành chính độc lập để rà soát 100% số lượng thủ tục hành chính trong lĩnh vực GTVT, mục tiêu đề ra là đơn giản hóa tối đa 20% số thủ tục. Đến nay về cơ bản đã hoàn thành công tác rà soát (đạt mục tiêu đề ra), trong thời gian tới, Bộ GTVT sẽ tiếp tục chỉ đạo xây dựng phương án cụ thể để sửa đổi, bổ sung các văn ban QPPL liên quan.

Bên cạnh đó, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2011-2015 được ban hành kịp thời, chi tiết từng giai đoạn, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện rõ ràng đã tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động cử cán bộ, công chức tham gia các lớp học, khóa học mà vấn bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Bộ GTVT cũng đã tổ chức thành công 10 kỳ thi tuyển chức danh cấp trưởng đối với một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và kỳ thi tuyển công chức góp phần đáp ứng yêu cầu về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Công tác xây dựng, phân bổ sự toán, giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 được triển khai kịp thời, trên nguyên tắc sử dụng nguồn lực tài chính một cách hiệu quả, đảm bảo kịp thời, minh bạch và thông suốt. Trong các quyết định giao dự toán ngân sách cho các đơn vị, Bộ GTVT đều yêu cầu các đơn vị thực hiện quản lý tài chính đúng quy định của Nhà nước và yêu cầu các đơn vị tiếp tục hoàn thiện quy chế quản lý tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí.

Ngay từ đầu năm 2014, Bộ GTVT cũng đã kịp thời có các văn bản của Bộ về triển khai các quy định tại Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và các quy định của Bộ Tài chính về: Quy trình quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước; Quy định về quản lý, sử dụng và xử lý tài sản dự án sử dụng vốn nhà nước; Quy trình hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành…

 

Thích và chia sẻ bài viết:
Từ khóa:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang