Xác định giải pháp cải tiến tại doanh nghiệp theo phương pháp Lean 6 Sigma

author 09:08 11/05/2018

(VietQ.vn) - Viện Năng suất Việt Nam tiến hành lựa chọn doanh nghiệp tham gia dự án “Đánh giá thực trạng và xác định giải pháp cải tiến tại doanh nghiệp theo phương pháp Lean 6 Sigma”

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Lean 6 Sigma là phương pháp quản lý kết hợp giữa Giảm lãng phí - Lean và Giảm sai lỗi - 6 Sigma. Áp dụng Lean 6 Sigma giúp tối ưu hóa các quá trình, rút ngắn thời gian sản xuất/cung cấp dịch vụ, nâng cao chất lượng và gia tăng sự hài lòng khách hàng.

 
6 Sigma là một hệ phương pháp cải tiến quy trình dựa trên thống kê nhằm giảm thiểu tỷ lệ sai sót hay khuyết tật đến mức 3,4 lỗi trên mỗi triệu khả năng gây lỗi bằng cách xác định và loại trừ các nguồn tạo nên dao động (bất ổn) trong các quy trình kinh doanh;
Trong việc định nghĩa khuyết tật, 6 Sigma tập trung vào việc thông hiểu tường tận các yêu cầu của khách hàng và vì thế có tính định hướng khách hàng rất cao.

Mô hình Lean 6 Sigma sẽ giúp doanh nghiệp chủ động phát hiện, giảm thiểu lãng phí và các biến động trong quá trình cung cấp dịch vụ, tối ưu hóa giá trị cho khách hàng, rút ngắn thời gian cung cấp nhằm đảm bảo duy trì khả năng cạnh tranh vượt trội và tăng trưởng một cách bền vững.

Nói chung, mô hình Lean Six Sigma đem lại lợi ích to lớn cho các doanh nghiệp sản xuất trong vấn đề cải tiến chất lượng.

 

Thực hiện Chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng, Viện Năng suất Việt Nam tiến hành lựa chọn doanh nghiệp tham gia dự án “Đánh giá thực trạng và xác định giải pháp cải tiến tại doanh nghiệp theo phương pháp Lean 6 Sigma”như sau:

- Số doanh nghiệp được lựa chọn: 03 doanh nghiệp

- Nội dung thực hiện: Hỗ trợ doanh nghiệp điểm áp dụng các công cụ nhằm đánh giá thực trạng và xác định các giải pháp cải tiến thông qua các hoạt động:

* Nhận diện và xác định vấn đề cần cải tiến.

* Đo lường năng lực quá trình, sản phẩm của doanh nghiệp.

* Phân tích số liệu và kiểm chứng giả thuyết thông qua số liệu thực tế của doanh nghiệp.

* Thiết lập các giải pháp cải tiến nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Hình thức triển khai và hỗ trợ:

Chuyên gia hướng dẫn kỹ thuật phân tích các loại lãng phí, phân tích quá trình, phân tích chuỗi giá trị, theo phương pháp DMAIC và hướng dẫn các hoạt động cải tiến theo Lean 6 Sigma.

Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội áp dụng Lean 6-Sigma cải tiến chất lượng thành công

Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội áp dụng Lean 6-Sigma cải tiến chất lượng thành công

- Trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp khi tham gia chương trình:

* Cam kết và bố trí nguồn lực thích hợp để thực hiện các nội dung của dự án;

* Hỗ trợ chi phí đi lại, ăn, nghỉ của chuyên gia làm việc tại doanh nghiệp và các chi phí nội bộ để thực hiện các nội dung của dự án.

Hồng Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang