Xây dựng khung chương trình chuẩn đào tạo nghề, nâng cao năng lực lao động

author 10:02 23/10/2014

(VietQ.vn) - Hiện nay ở các trường nghề công tác nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng chưa được chú trọng do đó cần phải đổi mới liên tục chương trình, cần có đội ngũ tham mưu cho Hiệu trưởng về vấn đề này. Mô hình quản lý chưa được thực tiễn cho giáo viên nhà trường và chưa được hệ thống hóa.

Ông Phạm Văn Hòa, Trường Cao đẳng nghề số 1- Bộ Quốc Phòng cho rằng: Các yếu tố tạo nên mô hình khung quản lý chất lượng là các hệ thống, phương thức, nguyên tắc và yếu tố con người. Hiện nay ở các trường nghề công tác nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng chưa được chú trọng do đó cần phải đổi mới liên tục chương trình, cần có đội ngũ tham mưu cho Hiệu trưởng về vấn đề này. Mô hình quản lý chưa được thực tiễn cho giáo viên nhà trường và chưa được hệ thống hóa. Về yếu tố con người: các nhà quản lý hiểu chưa đúng về quản lý chất lượng, chưa chuyên nghiệp, vẫn còn né tránh thực tế ngoài ra còn tồn tại bệnh thành tích, đối phó, chậm đổi mới chương trình.

Cần có khung trình độ đào tạo nghề

Cần có khung trình độ đào tạo nghề. Ảnh minh họa

Còn theo TS. Phan Chính Thức, Hiệp hội Dạy nghề và Nghề Công tác Xã hội Việt Nam: Các bài tham luận đã trình bày được các vấn đề cơ bản trong xây dựng hệ thống  quản lý chất lượng, nêu ra được định hướng xây dựng và áp dụng mô hình, song chưa làm nổi bật các đặc trưng của mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng cũng như chức năng  của hệ thống và cách thức điều khiển hệ thống. Hệ thống bao gồm các thành tố nào và cần  làm rõ mối quan hệ giữa các thành tố. Cách tiếp cận của hệ thống: có nên ghép TQM và ISO hay nói luôn là phương pháp tiếp cận hệ thống theo TQM. Bản thân TQM đã bao hàm và thừa nhận ISO, do vậy hệ thống quản lý chất lượng nên là hệ thống mở. Về vấn đề Đảm bảo chất lượng gồm có Đảm bảo chất lượng nội bộ và đánh giá bên ngoài. Trong đó, Đảm bảo chất lượng nội bộ đóng vai trò quan trọng và phải tập trung vào nhiều thành tố. Sử dụng cách tiếp cận theo quá trình (mô hình xương cá) là đúng nhưng không thể phân tách rõ giữa các yếu tố đầu vào, đầu ra của hệ thống mà chúng có thể chồng lấn lên nhau hoặc tiếp nối nhau trong một quá trình.

Về việc tổ chức thí điểm tại 6 trường:  Cục Kiểm định giao nhiệm vụ và lộ trình thực hiện cho 6 trường. Thành lập ban chỉ đạo thí điểm xây dựng mô hình hệ thống do Hiệu trưởng làm trưởng ban, đồng thời giao bộ phận chuyên trách về quản lý và đảm bảo chất lượng của trường là đơn vị thường trực trong việc triển khai thí điểm xây dựng mô hình hệ thống.

Xây dựng mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng: Tiến hành triển khai xây dựng mô hình theo định hướng, Tổng cục Dạy nghề xây dựng một phần chi tiết nội dung, các trường tham gia thí điểm cần tiến hành rà soát, bổ sung cho phù hợp với thực tế và đặc thù hoạt động của trường mình (chỉ điều chỉnh những phần được Tổng cục Dạy nghề cho phép điều chỉnh). Trong đó, các trường lựa chọn các nội dung cốt lõi để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng,  Cục Kiểm định sẽ cung cấp các tài liệu tham khảo và sẽ ra văn bản hướng dẫn cho các trường để  các trường tự xây dựng và áp dụng mô hình khung cho phù hợp với điều kiện của từng trường, Các trường xác định khung chung phải thực hiện như văn bản, giấy tờ, văn hóa chất lượng,…

Các trường tự phác thảo khung mô hình và sau đó gửi lại Cục Kiểm định. Cục Kiểm định sẽ cùng phối hợp với các trường xây dựng nên khung quản lý chất lượng.

Minh Thùy

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang