Xây dựng mới 2.000 tiêu chuẩn quốc gia trong giai đoạn 2016-2020

author 06:12 28/05/2016

(VietQ.vn) - Chương trình 712 đặt mục tiêu, trong giai đoạn 2016-2020 xây dựng mới 2.000 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN).

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết, giai đoạn 2 của Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” - Chương trình 712 đã được khởi động. Mục tiêu giai đoạn 2016-2020 trong chương trình này, xây dựng mới 2.000 TCVN; 60% TCVN của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia hài hoà với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực.

Chương trình 712 đặt mục tiêu, trong giai đoạn 2016-2020 xây dựng mới 2.000 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN).

Chương trình 712 đặt mục tiêu, trong giai đoạn 2016-2020 xây dựng mới 2.000 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN).

Vào giai đoạn 2010-2015 của Chương trình 712, mục tiêu xây dựng mới 4.000 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), bảo đảm đồng bộ các TCVN cho các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của nền kinh tế; 45% TCVN của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia hài hoà với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực; Quản lý bằng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 100% các nhóm sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn, vệ sinh, ô nhiễm môi trường; Thiết lập mạng lưới tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; phù hợp tiêu chuẩn quốc gia đối với sản phẩm, hàng hoá chủ lực... đã thực hiện được, tạo được chuyển biến rõ nét về năng suất và chất lượng trong nền kinh tế.

Cùng với các mục tiêu nói trên, giai đoạn 2016-2020 hướng đến: 100% phòng thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực đạt trình độ quốc tế; 60.000 doanh nghiệp được hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; Xây dựng phong trào năng suất và chất lượng tại tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước; 100% doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm, hàng hoá chủ lực xây dựng và thực hiện các dự án nâng cao năng suất và chất lượng; Góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) trong tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) lên ít nhất 35% vào năm 2020.

Được biết, tới nay Việt Nam có trên 8.800 TCVN. 

N. Nam

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang