Thông quan hàng hóa XNK, doanh nghiệp cần chú ý những gì?

author 12:05 05/03/2018

(VietQ.vn) - Khi thực hiện thủ tục cấp phép và thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp cần phải lưu ý 6 bước trình tự.

Trong năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai dự án xây dựng hệ thống và hạ tầng thông tin riêng phục vụ cho việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia. Hệ thống này được vận hành cho 4 thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cụ thể, các thủ tục đưa vào triển khai trong năm 2017 gồm: Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lường của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu; thủ tục phê duyệt mẫu phương tiện đo nhập khẩu; thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do.

Trao đổi với Chất lượng Việt Nam Online (VietQ.vn), ông Trần Quốc Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm hàng hóa (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) cho hay, việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đã đem lại lợi ích to lớn đối với cả doanh nghiệp và cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

“Đối với doanh nghiệp, việc tham gia vào Cơ chế một cửa quốc gia giúp giảm thời gian thực hiện các quy định, giảm khó khăn của việc phải giao dịch với nhiều đầu mối trong thực hiện các thủ tục hành chính, chủ động theo dõi được tiến độ xử lý của cơ quan có liên quan, đẩy nhanh việc đưa hàng hoá vào lưu thông, giảm chi phí,…

Còn với cơ quan nhà nước, hệ thống Cơ chế một cửa quốc gia giúp giảm thời gian xử lý công việc, minh bạch hoá về quy trình thủ tục và tiến độ giải quyết, tăng cường khả năng theo dõi thống kê để kịp thời có các biện pháp cải tiến ở các công đoạn chưa hiệu quả”, ông Tuấn chia sẻ.

Giao diện Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

Cũng theo Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm hàng hóa, khi thực hiện thủ tục cấp phép và thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu có giấy phép trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp cần thực hiện theo các bước tác nghiệp sau trên phần mềm xử lý của hệ thống một cửa quốc gia:

Bước 1: Doanh nghiệp gửi đơn xin cấp phép, hồ sơ cấp phép, tờ khai hải quan và hồ sơ hải quan dưới dạng điện tử đến cổng thông tin điện tử một cửa quốc gia.

Bước 2: Cổng thông tin điện tử một cửa quốc gia chuyển đơn xin cấp phép, hồ sơ cấp phép đến hệ thống cấp phép của các Bộ, Ngành.

Bước 3: Các Bộ, Ngành xử lý hồ sơ xin cấp phép và chuyển giấy phép dưới dạng điện tử về Cổng thông tin điện tử một cửa quốc gia.

Bước 4: Cổng thông tin điện tử một cửa quốc gia chuyển giấy phép dưới dạng điện tử về cho doanh nghiệp đồng thời gửi tới hệ thống của hải quan.

Bước 5: Hải quan xử lý hồ sơ hải quan, đối chiếu thông tin giấy phép điện tử nhận được từ các Bộ, Ngành (nếu cần), quyết định kết quả thông quan và trả kết quả về Cổng thông tin điện tử một cửa quốc gia.

Bước 6: Cổng thông tin điện tử một cửa quốc gia trả kết quả thông quan về cho Doanh nghiệp và gửi kết quả đến hệ thống của các Bộ, Ngành.

Theo kế hoạch mà Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra, trong giai đoạn 2018-2020 các thủ tục đưa vào triển khai trên hệ thống một cửa quốc gia gồm:

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - xuất khẩu chất phóng xạ;

thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ- xuất khẩu vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân; thủ tục cấp giấy phép tiến hàng công việc bức xạ - nhập khẩu chất phóng xạ;

thủ tục cấp giấy phép tiền hành công việc bức xạ - nhập khẩu vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân;

thủ tục cấp giấy phép tiến hàng công việc bức xạ - vận chuyển quá cảnh chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn và vật liệu hạt nhân;

thủ tục chấp thuận chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao;

thủ tục cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao;

thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ;

thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Phong Lâm

doanh nghiệp được 'trăm cái lợi' từ Cơ chế một cửa quốc gia(VietQ.vn) - Nhờ hệ thống Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), doanh nghiệp giảm thiểu thời gian và chi phí trong việc hoàn tất các thủ tục thông quan xuất nhập khẩu.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang