Xử phạt 2 doanh nghiệp kinh doanh khí hóa lỏng

author 17:36 11/10/2012

(VietQ.vn) - Hai trong bốn doanh nghiệp kinh doanh khí hóa lỏng LPG không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thời gian đăng ký giá với Bộ Tài chính khi điều chỉnh giá bán trên thị trường. Do đó, mỗi Công ty bị xử phạt là 30.000.000 đồng.

02/4 doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thời gian đăng ký giá với Bộ Tài chính khi điều chỉnh giá bán trên thị trường.
2/4 doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thời gian đăng ký giá với Bộ Tài chính khi điều chỉnh giá bán trên thị trường

Bộ Tài chính vừa có kết quả kiểm tra việc đăng ký giá trong tháng 9/2012 tại 4 doanh nghiệp đầu mối Kinh doanh khí hoá lỏng LPG phải đăng ký giá với Bộ Tài chính.

Theo bộ này cho biết, ngày 29/9/2012, Chánh thanh tra Bộ Tài chính đã ký quyết định thành lập các đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đăng ký giá tại 4 doanh nghiệp, gồm: Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc; Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam; Công ty TNHH Một thành viên dầu khí TP Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần Gas Petrolimex - Chi nhánh Hà Nội.

Theo quy định tại Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính và căn cứ danh sách doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mặt hàng khí hoá lỏng phải thực hiện đăng ký giá theo Thông báo số 284a/TB- BTC ngày 30/9/2010 của Bộ Tài chính, thì 4 Công ty được kiểm tra phải đăng ký mức giá bán khí hoá lỏng LPG.

Kết quả kiểm tra có 2/4 doanh nghiệp là Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc và Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thời gian đăng ký giá với Bộ Tài chính khi điều chỉnh giá bán trên thị trường.

Chánh thanh tra Bộ Tài chính đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá đối với Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc và Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam. Mức xử phạt đối với mỗi Công ty là 30.000.000 đồng.

Đức Thắng

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang