Yêu cầu đổi tên Cổng thông tin điện tử Chính phủ

author 08:08 22/01/2014

Thủ tướng cũng yêu cầu VPCP trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đổi tên Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ để sớm có tên gọi thích hợp hơn vì đây là Cơ quan thông tin của Chính phủ.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Văn phòng Chính phủ sáng nay (21/1), thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu và những kết quả mà Văn phòng Chính phủ (VPCP) đạt được trong năm 2013; cho rằng những kết quả đạt được là khá toàn diện trên các mặt công tác, đóng góp thiết thực vào hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước.

Thủ tướng đề nghị đổi tên Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Thủ tướng yêu cầu đổi tên Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu 4 vấn đề quan trọng mà VPCP phải tập trung làm tốt hơn nữa để đáp ứng yêu cầu của công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, quyết liệt triển khai có hiệu quả những kết luận của Đảng, Nhà nước về phát triển KT-XH trong năm 2014.

Một là, là cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp việc cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, VPCP phải làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Chương trình công tác của Chính phủ. Chương trình phải luôn bám sát Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ và thực tiễn cuộc sống. Xây dựng chương trình rồi, phải tổ chức quản lý, theo dõi sát sao việc thực hiện chương trình công tác, kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai Chương trình công tác để kiểm tra, giám sát và có sự điều chỉnh phù hợp để chương trình công tác đạt hiệu quả như yêu cầu đề ra.

Hai là, VPCP tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp, đề xuất xây dựng, bổ sung thể chế, chính sách. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, thúc đẩy tiến độ xây dựng luật, pháp lệnh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết; nâng cao chất lượng công tác thẩm tra các đề án, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật; hạn chế tối đa tình trạng chậm, nợ đọng văn bản pháp luật.

Phân tích một số trường hợp cụ thể mà hiệu ứng tốt do việc ban hành kịp thời văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện mang lại, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “Việc chậm ban hành một nghị định, một quy định nào đó sẽ khiến hoạt động xã hội bị nghẽn, bị chậm lại. Vì vậy, năm 2014 này, không để chậm, để nợ các văn bản pháp luật. Các vụ chuyên ngành phải bám sát các Bộ, ngành, thúc đẩy và thực hiện nghiêm túc công tác này, bởi đây là nhiệm vụ chính trị, là trách nhiệm đối với xã hội, trách nhiệm với đất nước, với nhân dân”.

Thủ tướng yêu cầu cần đặc biệt quan tâm đến chất lượng công tác xây dựng thể chế, đảm bảo tính minh bạch, phù hợp với thực tiễn, với quy luật phát triển và phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Ba là, trong công tác tham mưu tổng hợp, phải tập trung nghiên cứu, đề xuất, trình lãnh đạo Chính phủ những phản ánh, kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhân dân, kể cả những thông tin được nêu lên qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Trên cơ sở phân tích, chủ động lấy ý kiến các cơ quan chức năng về các kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương,... phải đề xuất đúng, trúng vấn đề, trình nhanh, trình sớm lên Phó Thủ tướng, Thủ tướng kịp thời xem xét, xử lý; sau đó ra thông báo, theo dõi, giám sát việc triển khai, thực thi các kiến nghị, đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương khi đã được lãnh đạo Chính phủ xử lý, giải quyết.

Bốn là, Thủ tướng đặc biệt lưu ý VPCP tiếp tục chủ động hơn nữa cung cấp thông tin cho báo chí, người dân, cho toàn xã hội về hoạt động của Chính phủ - Cơ quan Hành chính cao nhất, trong quá trình tổ chức, triển khai các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội thông qua việc ban hành cơ chế, chính sách và chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực kinh tế, xã hội của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ việc chủ động cung cấp thông tin trong thời gian qua được triển khai khá tốt, trong đó có việc Chính phủ thành lập Website Chính phủ, nay là Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, Cơ quan phát ngôn của Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Chính phủ và xã hội trong việc cập nhật hàng ngày, hàng giờ các chỉ đạo điều hành, hoạt động của Chính phủ, của các Bộ, ngành; nhiều cơ quan thông tin đã theo dõi sát sao, trích dẫn thông tin từ nguồn Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Việc thực hiện tốt chức năng cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ sẽ góp phần tích cực trong việc giúp Chính phủ có được những thông tin phản hồi chính sách từ người dân, doanh nghiệp, xã hội, góp phần thiết thực tạo đồng thuận xã hội.

Thủ tướng yêu cầu sắp tới đây, việc cung cấp thông tin về các hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, thông tin về những vấn đề mới nổi lên, những vấn đề được báo chí, nhân dân phản ánh, quan tâm… phải nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Các thành viên Chính phủ, trong đó có Bộ trưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ và cả Thủ tướng Chính phủ phải có trách nhiệm giải trình, giải đáp về chính sách hoặc những vấn đề người dân nêu lên, thông qua Chương trình “Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời”, “Người dân và Chính phủ” hoặc các chương trình khác mà Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức thực hiện.

Thủ tướng cũng yêu cầu VPCP trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đổi tên Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ để sớm có tên gọi thích hợp hơn vì đây là Cơ quan thông tin của Chính phủ, cùng với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam là những cơ quan thông tin chủ chốt của Chính phủ cùng đội ngũ thông tin, truyền thông của cả nước phát huy vai trò nòng cốt trong việc cung cấp thông tin cho nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, góp phần tích cực đưa Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đi vào cuộc sống.

Cuối cùng, Thủ tướng lưu ý VPCP cần hết sức quan tâm đến việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực, trách nhiệm, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ được giao, gắn liền với việc thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng cơ quan VPCP trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp năm mới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức VPCP phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vị trí là cơ quan tham mưu tổng hợp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể, cá nhân thuộc VPCP.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho các tập thể của VPCP.

Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho các đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền.

Đồng chí Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam trao Cờ Thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho các công đoàn cơ sở thuộc VPCP.

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2014, Phó Chủ nhiệm VPCP, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng VPCP Phạm Viết Muôn đã phát động đợt thi đua của VPCP với chủ đề: “Nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ; tăng cường kỷ cương, đoàn kết, phấn đấu xây dựng Văn phòng Chính phủ tận tụy, chuyên nghiệp, mẫu mực”.

Ba mục tiêu cơ bản của phong trào thi đua được xác định là: Nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, phục vụ, đẩy nhanh hơn tiến độ xử lý công việc, phục vụ có hiệu quả sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và tính chuyên nghiệp trong công tác; phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ và Cơ quan VPCP đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn và các đoàn thể quần chúng.

Theo Chinhphu.vn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang