SỰ KIỆN: CHUYÊN ĐỀ: KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 996

Đảm bảo tính thống nhất của hoạt động đo lường trong thế giới số hóa

Đảm bảo tính thống nhất của hoạt động đo lường trong thế giới số hóa

(VietQ.vn) - Hạ tầng Chất lượng Quốc gia (NQI) là yếu tố bảo đảm cho sự phát triển thành công của nền kinh tế. NQI dựa trên sự tương tác của đo lường, tiêu chuẩn hóa, công nhận, hoạt động đánh giá sự phù hợp và thanh tra, kiểm tra. Các NMI đóng vai trò quan trọng trong việc này. Một trong những nhiệm vụ pháp lý quan trọng của các NMI là đảm bảo tính thống nhất của đo lường theo quy định của pháp luật. Do đó, các NMI bảo đảm cho tính chính xác, độ ổn định của phép đo, hỗ trợ sự hài hòa quốc tế trong các lĩnh vực này.

eMagazine: 4 định hướng mới thúc đẩy chuyển đổi số đo lường

eMagazine: 4 định hướng mới thúc đẩy chuyển đổi số đo lường

(VietQ.vn) - Hạ tầng Chất lượng Quốc gia (National Quality Infrastructure, NQI) là nền tảng kỹ thuật quan trọng của nền kinh tế phát triển bền vững, ổn định và thành công. NQI tập hợp nhiều dữ liệu khác nhau dựa trên các phép đo và thử nghiệm có độ chính xác cao. Do đó, NQI có mối quan hệ chặt chẽ với hoạt động đo lường.

Hưng Yên: Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm định phương tiện đo

Hưng Yên: Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm định phương tiện đo

(VietQ.vn) - Trong tháng 5, Chi cục TCĐLCL Hưng Yên tổ chức kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường tại 04 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc và 01 cơ sở kinh doanh đồ điện. Kết quả 04/04 cơ sở kinh doanh vàng bạc sử dụng phương tiện đo còn hiệu lực kiểm định.

Đẩy mạnh hoạt động triển khai chương trình so sánh liên phòng thí nghiệm về đo lường

Đẩy mạnh hoạt động triển khai chương trình so sánh liên phòng thí nghiệm về đo lường

(VietQ.vn) - So sánh liên phòng là hoạt động không thể thiếu trong việc duy trì hệ thống quản lý theo ISO/IEC 17025 và hoạt động quản lý nhà nước về đo lường. So sánh liên phòng và thử nghiệm thành thạo là công việc hết sức quan trọng trong hoạt động đo lường, thử nghiệm, nó diễn ra dưới các cấp độ khác nhau phục vụ từng mục đích cụ thể.

Hưng Yên: Đảm bảo đo lường trong hoạt động thương mại bán lẻ

Hưng Yên: Đảm bảo đo lường trong hoạt động thương mại bán lẻ

(VietQ.vn) - Chi cục TCĐLCL tỉnh Hưng Yên thành lập tổ kiểm định lưu động hỗ trợ kiểm định cân đối chứng và phương tiện đo (PTĐ) thông dụng của các hộ tiểu thương đang kinh doanh tại 24 chợ trên địa bàn tỉnh. Kết quả cho thấy có khoảng hơn 80% số PTĐ đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường, số còn lại đã được các kiểm định viên hỗ trợ điều chỉnh, sửa chữa. Sau khi điều chỉnh, sửa chữa còn khoảng 5% PTĐ.

Chào mừng ngày Đo lường Việt Nam 20/1: Tạo hành lang pháp lý cho ngành Đo lường phát triển

Chào mừng ngày Đo lường Việt Nam 20/1: Tạo hành lang pháp lý cho ngành Đo lường phát triển

(VietQ.vn) - Kỷ niệm 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh số 08/SL ngày 20/01/1950 “Quy định thống nhất về đo lường của nước ta theo hệ mét” đã đánh dấu cột mốc phát triển cho ngành Đo lường Việt Nam. Để ghi nhận những thành tích mà đo lường đã mang lại cho nền kinh tế quốc dân, ngày 11/10/2001 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 155/2001/QĐ-TTg lấy ngày 20/01 hằng năm là ngày Đo lường Việt Nam.

Sóc Trăng: Tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về đo lường

Sóc Trăng: Tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về đo lường

(VietQ.vn) - UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp

Xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp

(VietQ.vn) - Kế hoạch do UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành đặt mục tiêu xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp; tăng cường hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động doanh nghiệp…

Tác động của đo lường với quá trình sản xuất - sự phát triển trong tương lai không xa

Tác động của đo lường với quá trình sản xuất - sự phát triển trong tương lai không xa

(VietQ.vn) - Với sự phát triển của khoa học công nghệ và sự đổi mới của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay, lĩnh vực đo lường càng phát triển mạnh mẽ và khẳng định mình trong nhiều lĩnh vực.

Vai trò thiết yếu của đo lường với sự phát triển kinh tế - xã hội

Vai trò thiết yếu của đo lường với sự phát triển kinh tế - xã hội

Trong thời đại 4.0, đo lường là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, vật tư năng lượng, bảo đảm an toàn sản xuất, bảo vệ sức khỏe và môi trường.

Doanh nghiệp cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh nhờ áp dụng ISO 9001:2015

Doanh nghiệp cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh nhờ áp dụng ISO 9001:2015

(VietQ.vn) - Hoạt động áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 đã giúp doanh nghiệp có thể cải thiện được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở những góc độ khác nhau.

Bốn lý do chính một thiết bị cần được hiệu chuẩn?

Bốn lý do chính một thiết bị cần được hiệu chuẩn?

(VietQ.vn) - Hiệu chuẩn góp phần quan trọng trong kiểm soát và xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo và so sánh phương tiện đo với chuẩn để đánh giá sai số và các đặc tính kỹ thuật, đo lường khác.

Tình hình cấp phép, chỉ định doanh nghiệp thực hiện hoạt động đo lường

Tình hình cấp phép, chỉ định doanh nghiệp thực hiện hoạt động đo lường

(VietQ.vn) - Đến nay, chúng ta đã xây dựng và hình thành mạng lưới gồm 520 tổ chức đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và chỉ định tổ chức thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo chuẩn đo lường cho 420 tổ chức.

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang