video hot

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL: Minh bạch sản phẩm hàng hóa, góp phần đảm bảo công bằng xã hội

10:51 01/12/2021

Vietq.vn - Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng luôn hướng tới sự công bằng, minh bạch sản phẩm hàng hóa, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, doanh nghiệp chân chính.

Việt Hà

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang