(VietQ.vn) - TWI - mô hình nhóm huấn luyện là hình thức đào tạo tại doanh nghiệp với các chương trình huấn luyện kỹ năng thiết yếu cho các cấp Giám sát viên. Nguyên tắc của TWI là phát triển phương pháp đã chuẩn hóa, đào tạo chuyên sâu huấn luyện viên TWI về phương pháp chuẩn này, huấn luyện viên TWI sẽ đào tạo những nhóm người khác (Giám sát viên) sử dụng phương pháp chuẩn để xử lý các vấn đề cụ thể.

 Thanh Tùng
Thích và chia sẻ bài viết:

Về đầu trang