(VietQ.vn) - Trải qua 27 năm xây dựng và phát triển, với sự cố gắng nỗ lực của tập thể công chức, viên chức (CCVC) qua nhiều thế hệ, ngành BHXH Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể, từng bước khẳng định chính sách BHXH, BHYT là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thích và chia sẻ bài viết:

Về đầu trang