(VietQ.vn) - Hiệu chuẩn góp phần quan trọng trong kiểm soát và xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo và so sánh phương tiện đo với chuẩn để đánh giá sai số và các đặc tính kỹ thuật, đo lường khác.

Thanh Minh 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

Về đầu trang