(VietQ.vn) - “Bộ chỉ số PEPI đánh giá hiệu quả bảo vệ môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ giúp bổ sung hoàn thiện chính sách, quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Từ đó chỉ rõ những mặt yếu kém cần khắc phục, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, đẩy mạnh hoạt động bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh của các địa phương…”, Ths. Nhà báo Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Chính sách Kinh tế Môi trường (EEPI) khẳng định.

Thích và chia sẻ bài viết:

Về đầu trang